Osvrt na tržište za 27.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Velika ponuda sačmi nastavlja se i u ovoj nedelji. Danas, u ponudi od sojinih sačmi imali smo sačmu u Bečeju po ceni od 41,4 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 41,4-41,5 din/kg+PDV. U Somboru sojina sačma nudila se po ceni od 41,3-41,5 din/kg+PDV. Sojinu sačmu iz prerade u Velikom Gradištu očekujemo od 29.05. Sojina sačma u Obrenovcu nudi se u zavisnosti od procenta proteina po ceni od 42-46 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali, sa terena stičemo utisak da su ponuđači fleksibilniji što se tiče dogovora i cena za sojinu sačmu.

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - stočno brašno. Cena stočnog brašna je i ove nedelje imala tendenciju. U razgovoru sa farmerima, dolazimo do informacija da kupuju manje količine, da veće količine kupe kada imaju povoljnu ponudu, kao i da su upotrebu ove komponente smanjili na minimum u svojim recepturama. ponuđene cene: STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO      17-18 din/kg+PDV STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO RINFUZ              16.5-17 din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,6 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,5-24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme na milanskoj berzi imala je uzlazni trend tokom u nedelji između 14-21.05.2019. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizaciju za suncokretovu sačmu. Kao i nedeljama unazad ponuda za suncokretovu sačmu i dalje je velika i raznovrsna, ponuda sačme bila je operativna u svim fabrikama.

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 20.05.-24.05.2019. - stoka. I ove nedelje je primetna tendencija rasta cene bikova, pa su se tako bikovi Holštajn rase nudili po cenama od 200-215 din/kg+PDV, a simentalske rase po cenama od 230-241 din/kg+PDV, što predstavlja rast cene od 10-15 din/kg u odnosu na prošlu nedelju. Zahtev za interventnim otkupom bikova je ušao u proceduru Robnih rezervi, pri čemu bi proizvođači dobijali oko 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive vage. Kod tovljenika je situacija slična kao i prošle nedelje. Tako su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 142-155 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama 140-145 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama 130-140 din/kg+PDV. Pred sam kraj nedelje se tražnja pojačala, pa smo sa terena dobijali informacije da se na nekim paritetima može dobiti i do 5 din/kg više u odnosu na celu nedelju. Cena prasadi je nepromenjena i ove nedelje, pa su se tako farmska prasad nudila po cenama od 300-309 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 230-250 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama od 231,5-260 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i nazimice za priplod, po cenama od 30000 din/kom+PDV, jagnjad po cenama od 260-297 din/kg+PDV, krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 110 din/kg+PDV, šilježad po cenama od 231-250 din/kg+PDV, kao i svinje mangulice po ceni od 180 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 23.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Bikovi Holštajn su se danas nudili po ceni od 213 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 241 din/kg+PDV. Vlada veliko interesovanje dokle je stigla procedura za interventni otkup junadi od strane Robnih rezervi, jer se svi nadaju da će kupovina 1500 grla u ovom momentu dovesti do skoka cene i na ostatku tržišta. Odluka još uvek nije ni ušla u proceduru, tako da se tek očekuje dalji razvoj situacije.  Tovljenici sa farmi su nuđeni po cenama od 145-150 din/kg+PDV, a sa terena imamo informacije da je 145 din/kg+PDV realna cena koja se mogla dobiti u trgovanju. 

Osvrt na tržište za 22.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi bikova je primetna tendencija blagog rasta cene. Tako su se Holštajn bikovi nudili po ceni od 200-215 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama 230-236,6 din/kg+PDV. U najavi je i interventni otkup junadi, koji je ušao u proceduru i trebalo bi da bude realizovan do 05.06.2019.  Prasad farmska su se nudila po ceni od 300 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 230 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 231.5 din/kg+PDV.  Tovljenici sa farme su se nudili po cenama od 142-150 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po ceni od 130 din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 21.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas raznovrsnija ponuda domaće sojine sačme na tržištu u odnosu na jučerašnju. U ponudi imali smo sačmu u Bečeju po ceni od 41,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru i dalje se nudi po ceni od 42 din/kg+PDV. Prve operativne količine iz prerade u Zrenjaninu danas su nuđene po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu danas se nudila u zavisnosti od procenta proteina po ceni od 42-46 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Velikom Gradištu i danas se nudila po ceni od 41,7 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu aktivnija  ponuda od tražnje za sve kategorije stoke. Ponuda bikova Simental danas se kretala po ceni od 236,58 din/kg+PDV, bikovi Holštajn nudili su se po 215 din/kg+PDV,  jagnjad su nuđena po ceni od 259-296 din/kg+PDV, ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV, dok je ponuda svinja farmskih bila od 150-155 din/kg+PDV, a svinje mini farma se nude po ceni od 145 din/kg+PDV, uz saznanja na terenu da se tovne svinje od strane prerađivaća plaćaju i manje, na odloženo, smanjena je tražnja.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,55-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,9-25 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,55-24,9 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme na milanskoj berzi nepromenjena je još od 23.04. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 24,55 din/kg+PDV. Početak ove nedelje obeležavamo raznovrsnom ponudom suncokretove sačme, koja je dominirala tokom čitave nedelje. Interesovanje za ovom komponentom kao i kod sojine sačme, manje je u odnosu na količinu ponuđene robe.