Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu aktivnija  ponuda od tražnje za sve kategorije stoke. Ponuda bikova Simental danas se kretala po ceni od 236,58 din/kg+PDV, bikovi Holštajn nudili su se po 215 din/kg+PDV,  jagnjad su nuđena po ceni od 259-296 din/kg+PDV, ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV, dok je ponuda svinja farmskih bila od 150-155 din/kg+PDV, a svinje mini farma se nude po ceni od 145 din/kg+PDV, uz saznanja na terenu da se tovne svinje od strane prerađivaća plaćaju i manje, na odloženo, smanjena je tražnja.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,55-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,9-25 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,55-24,9 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme na milanskoj berzi nepromenjena je još od 23.04. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 24,55 din/kg+PDV. Početak ove nedelje obeležavamo raznovrsnom ponudom suncokretove sačme, koja je dominirala tokom čitave nedelje. Interesovanje za ovom komponentom kao i kod sojine sačme, manje je u odnosu na količinu ponuđene robe.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - sojina sačma. U nedelji između 13.05. i 17.05.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41,5-42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se tokom nedelje po ceni od 41,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 41,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu se tokom ove nedelje nudila se u zavisnosti od procenta proteina, od ponuda beležimo sojinu sačmu sa 44,46 i 48% proteina, sojina sačma sa 44%proteina nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu tokom nedelje nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, od ponedeljka 20.05. očekujemo i prve operatvne količine i ponude za sojinu sačmu iz prerade u Zrenjaninu. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 41,5 din/kg+PDV. Cena sojine sačme, tokom ove nedelje beleži trend porasta cene na čikaškoj berzi, dok je na milanskoj berzi i dalje zastupljen trend pada cene sojine sačme. Interesovanje za oviom komponentom i dalje je manje u odnosu na ponudu.

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stočno brašno. I tokom ove nedelje je beležen rast cene pšeničnog stočnog brašna. Smanjen obim meljave i remont mlinova u ovom periodu, doveo je do manjka operativne robe. Potražnja je pojačana a cene u trgovanju su svakodnevno rasle. Na početku nedelje na terenu se, kako saznajemo, trgovalo po cenama od 16,4-16,5 din/kg+PDV, da bi na samom kraju nedelje bilo prijavljeno trgovanje po ceni od 17 din/kg+PDV. 

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 13.05.-17.05.2019. - stoka. U nedelji Poljoprivrednog sajma nije bilo promene cena stoke u odnosu na prethodnu nedelju. Kada su bikovi u pitanju, svi su i dalje u iščekivanju izvoza za Tursku i nadaju se da će sam početak izvoza dovesti do skoka cene. Za sada se bikovi Simentalci i dalje nude po cenama od 190-210 din/kg+PDV, dok su se Holštajn bikovi nudili po cenama od 213.5-230 din/kg+PDV. Farmska prasad su se nudila po cenama od 310-320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po ceni od 241-259 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 240-245 din/kg+PDV. Kod tovljenika se cena stabilizovala, pa su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama 135-140 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 140-150 din/kg+PDV, a tovljenici sa farmi po cenama od 145-155 din/kg+PDV. I ove nedelje smo u ponudi imali jagnjad, po ceni od 290 din/kg+PDV, krave za klanje po ceni od 110-140 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, nazimice za priplod po cenama od 30000-38889 din/kg+PDV, kao i svinje mangulice po ceni od 180 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 16.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Najviše se pričalo o daljim tendencijama za cenu tovljenika. Očekuje se kad isteknu zalihe koje su kupci napravili još pre praznika da krenu u novu nabavku. Očekuje se stabilizacija cene za tovljenike, jer po rečima ponuđača za sada je ovo niska cena da bi bila prihvatljiva za trgovanje. Još uvek smo beležili utovar na 145 din/kg+PDV za tovljenike.

Osvrt na nedelju iza nas 15.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tovljenici mini farma i farma su se danas tovarili u rasponu cena 140-145 din/kg+PDV. Po rečima kupaca - prerađivača ne kupuju u ovom periodu, pod izgovorom da imaju na zalihama dosta robe. Prasad iz otkupa i mini farma se kreće u rasponu cena 240-260 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 15.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.05.2019. - žitarice i uljarice. Slaba ponuda merkantilne pšenice, a cene na višednevnom nivou, i kreću se od 22-23,5 din/kg+PDV, gde razliku u ceni određuje kvalitet pšenice.

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - voće i povrće. Voće i povrće po rečima ponuđača sezonskog voća i povrća ima dosta operativnih količina na tržištu. Sve se već radi za poznatog kupca, tako da je plasman zagarantovan. Za danas pronašli smo neku količinu mladog kupusa po ceni od 35 din/kg sa uračunatim PDV-om.