Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,7-24,9 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,5-25 din/kg+PDV. I ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu Bimal po ceni od 24,9 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,5-24,5 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme na milanskoj berzi nepromenjena je 23.04. Velike ponude suncokretove sačme sa više pariteta i mala potražnja tokom ove nedelje rezultovala je padom cene suncokretove sačme u odnosu na prethodnu nedelju. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 24,5 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - sojina sačma. U nedelji između 06.05. i 10.05.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41,5-43 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se tokom nedelje po ceni od 41,5-42,2 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 41,8-42,2 din/kg+PDV. I tokom ove nedelje beležimo ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 41,8-43 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa tokom ove nedelje nudila se po ceni od 41.7-46 din/kg+PDV u zavisnosti od procenta proteina. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,6-42,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 42 din/kg+PDV. Cena sojine sačme beleži trend pada i u ovoj kao i u prehtodnoj nedelji na čikaškoj i na milanskoj berzi. Potraznje za ovom komponentom bilo je tokom cele nedelje ali su kupci krajnje dogovore odlagali nadajući se daljem padu cene usled povećane ponude sojine sačme.

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka. U prvoj radnoj nedelji posle praznika, primetan je pad cene tovljenika u odnosu na nedelju pre praznika. Tako su se svinje farmske nudile po ceni od 150-165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama od 125-160 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 120-140 din/kg+PDV, što je neki prosečan pad cene od 10-20 din/kg. Kod bikova je drugačija situacija. U očekivanju izvoza za Tursku, cena je imala tendenciju rasta u odnosu na protekli period. Tako su se Holštajn bikovi nudili po ceni od 190-210 din/kg+PDV, a bikovi simentalske rase po cenama od 210-235 din/kg+PDV.  Cena prasadi je takođe imala tendenciju pada, pri čemu jedino prasad sa farme drže nivo cene pre praznika, pa se nude po cenama od 315-340 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 230-278 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po seni od 231-240 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad, po ceni od 278 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 110-140 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, nazimice za priplod po ceni od 30000 din/kom+PDV, pa čak i svinje mangulice, po ceni od 180 din/kg+PDV. Primetna je bila tražnja za prasadima, kao i za nazimicama u protekloj nedelji, što je dobar znak za stočarstvo u ovom momentu.

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Suncokretova sačma danas se nudila u rasponu cena od 24,6-25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 24,6-24,8 din/kg+PDV. Sačma u somboru i danas se nudila po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Danas je bilo interesovanja za suncokretovom sačmom ali bez konačnog trgovanja i dogovora.

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali nazimice za priplod, po ceni od 30000 din/kom+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 240 din/kg+PDV, kao i prasad sa mini farme, po cenama od 230-250 din/kg+PDV. Tovljenici sa farme su se nudili po cenama od 155-165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama 150-155 din/kg+PDV, dok se tovljenici iz otkupa nudili po cenama 120,37-140 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 06.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sačmi danas smo imali ponude za sojinu sačmu domaću rinfuz sa 48%proteina u Obrenovcu po ceni od 46din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu danas se nudila po ceni od 42.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - stočno brašno. Posle dužeg vremena se ustalasalo tržište ove komponente za stočnu hranu. Nedostatak operativnih količina i slabija dinamika isporuke robe od strane mlinova, a i nastupajući neradni dani, dovela je do veće potražnje ove robe. Cene u ponudi su korigovane ,,na više,, i beležio se rast cene i u ponudi i u trgovanju u odnosu na prethodni period. Kako saznajemo na terenu trgovalo se po cenama do 14,5 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - stoka. Nedelja za nama je bila u pretprazničnom raspoloženju, pa su samim tim i cene bile više. Kod junadi je došlo do blagog pada cena u odnosu na prošlu nedelju, pošto još uvek nije definisan tačan datum početka izvoza mesa, a ni cena koju klaničari mogu platiti.

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 22.04.-25.04.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-25,2 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 25,2 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,5-25 din/kg+PDV. I ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu Bimal po ceni od 24,9 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Interesovanje za ovom komponenetom bilo je malo tokom nedelje, uglavnom su potrošači pitali samo za cene i predviđanja, nabavke pred praznike su završene, sledeće količine u nabavci očekuju tek posle praznika. Cena suncokretove sačme beleži rast na milanskoj berzi u periodu od 16.04.-24.04.2019.