Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV. Očekuje se porast cene tovljenika, zbog povećane tražnje, pa smo jako teško dolazili do neke konkretne ponude. Farmske svinje su se nudile po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 137-140 din/kg+PDV. Sa terena imamo informacije da su se svinje sa mini farmi prodavale po ceni od 137 din/kg+PDV na paritetu severne Bačke 

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stočno brašno. Već duži period ovu komponentu za stočnu hranu pratimo samo kroz cene u ponudi. Na terenu pretpostavljamo nema potražnje koju prerada ne može da snabde.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24-24,6 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,5-24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 24 din/kg+PDV. Problem sa operativnim količina suncokretove sačme pratio nas je kroz celu nedelju. Suncokretova sačma u ponudi tokom ove nedelje beleži rast cene za 1din u odnosu na prethodnu nedelju. Nije bilo prijavljivanih trgovanja višeg cenovnog ranga od 24-24,2 din/kg+PDV za ovu nedelju. Kupci se nadaju nižim cenama, uglavnom nalaze način da odlože nabavku dok se situacija oko cena suncokretove sačme ne stabilizuje.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma. U nedelji između 01.04. i 05.04.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,7-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 42,7-43 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,4-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa 44%proteina tokom ove nedelje nudila se bez izraženih cena u ponudi. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 42,7 din/kg+PDV. Početkom sledeće nedelje očekujemo i prve operativne količine sojine sačme iz fabrike Dunavka. Kako sazanjemo za sada očekuje se da će ponuđena cena svakako biti u rangu sa ostalim ponudama za ovu komponentu. Tokom nedelje beležimo ponude sojine sačme u nešto nižem cenovnom rangu u odnosu na prethodnu nedelju. Kako saznajemo na terenu, to su bile male količine sačme koje su se pojavile u ponudi po nižim cenama, ostale ponude su istog cenovnog ranga kao i tokom prethodnog perioda. Kupci se nadaju daljem pada cene ove komponente.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka. Ove nedelje nije bilo promena cena kod bikova, tako da su se i ove nedelje bikovi Holštajn nudili po cenama od 220-245 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-260 din/kg+PDV. Kod jagnjadi je došlo do korekcije cene na dole, pa su se nudila po ceni od 270 din/kg+PDV, a krmače za klanje su se nudile po ceni od 105 din/kg+PDV, kao i u prošloj nedelji. Cena kod prasadi svih kategorija je imala primetnu tendenciju rasta u odnosu na prošlu nedelju. Uzrok tome je pojačana tražnja radi punjenja tovilišta i manjak prasadi na terenu u ovom periodu. Tako su se farmska prasad nudila po cenama od 260-300 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 219-240 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 241-260 din/kg+PDV. Kod tovljenika cena i dalje stagnira, pa su se tovne svinje farmske nudile po cenama od 125-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje sa mini farmi nudile po cenama od 123-130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Jagnjad su u današnjoj ponudi imala korigovanu cenu, pa su se nudila po 270 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i prasad sa mini farmi, po ceni od 250 din/kg+PDV i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 122,72-125 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo od sojine sačme u ponudi imali sačmu u Bečeju po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV i sačmu u Šidu po ceni od 43 din/kg+PDV.  Prijavljenih realizacija za danas nije bilo kao ni konkretnih upita za nabavku ove komponente. Ponude sojine sačme iz ostalih fabrika se i dalje kreću i istom rasponu kao i tokom prethodnih dana, uglavnom u rasponu cene od 43-43,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 220 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po 230 din/kg+PDV. Jagnjad su se nodila po ceni od 285 din/kg+PDV, a krmače za klanje po ceni od 105 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su postizala cenu i do 240 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po cenama 125-135 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas imali smo ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Ponuda za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu izuzetno je mala i malo ko želi da se oglašava sa konkretnom ponudom kada je konkretno ova sačma u pitanju, jer je kako kažu mala količina na raspolaganju za utovar tokom ove nedelje i cena je promenljiva. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.