Osvrt na nedelju iza nas 14.06.-18.06.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.06.-18.06.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.06.-18.06.2021.-suncokretova sačma, pregovori za ovu komponentu, tokom nedelju koja je za nama.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.06.-18.06.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.06.-18.06.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.06.-18.06.2021.-stoka, kakva se ponuda beležila tokom nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene tovljenika.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, kakvi su se pregovori vodili za sačme tokom dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, kakvu smo ponudu stoke beležili u toku dana? -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 14.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, operativne količine sačmi tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-ječam, ponuda starog i približavanje žetve novog roda.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-repin rezanac

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-repin rezanac

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-repin rezanac, smanjene operativne količine.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 07.06.-11.06.2021.-stočno brašno, promene u oglašenim cenama.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.