Osvrt na tržište za 07.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, ima li pregovora po novim oglašenim cenama sačmi?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, ima li upita za tovnu junad?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 05.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, kako su se odvijali dogovori oko komponenti?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-stočno brašno, oglašene cene tokom nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-suncokretova sačma, kakvi su dogovori oko sačme za dane koji su iza nas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-sojina sačma,oglašene cene ove komponente u prethodnim danima.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 29.03.-02.04.2021.-stoka, kakva je bila potražnja tokom nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, kakva je ponuda sačmi beležena u toku dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 31.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, trend pada u oglašenim cenama stoke.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.