Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas veoma pasivno na domaćem tržištu u dogovorima o trgovanju sa svim kategorijama stoke. Imali smo ponudu bikova Simental po ceni od 230.55 din/kg+PDV, dok su dogovori na terenu u mačvanskom okrugu bili znatno niži, po ceni od 220 din/kg sa PDV-om, prasad farmska su nuđena po ceni od 330 din/kg+PDV, tovne svinje mini farma su nuđene po ceni od 140 din/kg+PDV, dok su klanice na terenu ovu kategoriju plaćale 140-145din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Ova nedelja počinje bez značajne promene kada su cene sačmi u pitanju. Od sojinih sačmi danas, u ponudi smo imali domaću sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Takoše, sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sačma u Somboru danas u ponudi u rasponu cena od 42-42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu danas se nudila po ceni od 42 din/kg+PDV. Danas nije bilo prijavljenih realizacija za sojinu sačmu kao ni konkretnog raspitivanja.

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-stočno brašno. Već drugu nedelju cena ove komponente je u padu. Cena od 15 din/kg+PDV s početka nedelje je, od strane proizvodjača korigovana na dole, i ona krajem nedelje iznosi 14,4din/kg+PDV za džakiranu robu, a 14 din/kg+PDV za rinfuz.

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-suncokretova sačma. U nedelji između 24.06.-28.06.2019. beležimo ponude za suncokretovu sačmu u rasponu cena od 24,5-24,8 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-sojina sačma. Sojina sačma u Somboru tokom nedelje nudila se po ceni od 42-42,5 din/kg+PDV. Takođe, ponuda sojine sačme u Velikom Gradištu beleži iste cene u ponudi. Sojina sačma u Bečeju kao i sojina sačma u Obrenovcu nudile su se po ujednačenim cenama u ponudi i to po ceni od 42,5 din/kg+PDV. 

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.2019.-28.06.2019.-stoka. Tokom protekle nedelje na domaćem tržištu stoke, nastavljen i dalji pad cena u ponudi za bikove, tovne svinje, prasad, što dodatno izaziva nezadovoljstva farmera, koji su suočeni sa direktnim gubicima u uzgoju. U isčekivanju smo raspisivanja novog Javnog poziva za interventni otkup bikova.

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-komponete za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-komponete za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-komponete za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas u ponudi smo imali operativne količine u Bečeju, Somboru, Velikom Gradištu i u Obrenovcu. Cene u ponudi ujednačene su, sačme se na svim paritetima nude po ceni od 42.5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas se trgovalo sojinom sačmom u Bečeju po ceni od 42.4 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-komponente za stočnu hranu i stoka. Prasad farmska danas su se nudila po ceni od 360din/kg+PDV, dok su se prasad mini farma nudila po ceni od 269din/kg+PDV. Prasad iz otkupa danas su se trgovala i nudila po ceni od 210din/kg+PDV

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi smo imali tovne svinje farmske po ceni od 150-175 din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 145 din/kg+PDV, tovne svinje škart su se nudile po ceni od 140 din/kg+PDV.  Prasad mini farma nudila su se po ceni od 259 din/kg+PDV.