Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakvi su bili oglasi ponude stoke na današnji dan? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice. Kako su oglašavane ponude kukuruza? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. U kojim uljarama ima operativne sojine sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakva je ponuda kukuruza na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative. Kakve subvencije mogu očekivati stočari i ratari? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno. Zbog čega je ponuda stočnog brašna manje oglašavana u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - pšenica. Kakvo je stanje pšenice novog roda? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - kukuruz. Kolike su potrebe za kukuruzom u lukama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.