Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas, u ponudi smo imali sačmu u Somboru i u Obrenovcu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi za danas u ponudi smo imali sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-stočno brašno. Cena pšeničnog stočnog brašna ima tendenciju pada, smanjena je tražnja i nismo beležili trgovanje tokom ove nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019.-suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-24,6 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma. U nedelji između 17.06. i 21.06.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,5-43 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka. U nedelji za nama je primetan pad cene stoke u svim kategorijama. Kada su bikovi u pitanju, veliki uzrok za pad cene je neuspeo Javni poziv za interventni otkup od strane Robnih rezervi. Uslovi Javnog poziva nikako nisu išli na ruku farmerima, pa se jednostavno nisu prijavili u određenom roku. Kako su bikovi već spremni za prodaju, farmeri su prodavali robu na terenu nakupcima I klaničarima, po cenama koje su oni bili spremni da plate. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 200-218 din/kg+PDV, a bikovi Simentalci po cenama od 218-235 din/kg+PDV. Očekuje se da će biti raspisan novi Javni poziv za interventni otkup bikova, ali niko sa sigurnošću ne može reći kada.

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 208 din/kg+PDV. Bikovi Simental su se nudili po cni od 230-235 din/kg+PDV. Takođe, u ponudi smo imali i prasad mini farma po ceni od 259 din/kg+PDV kao i tovne svinje farmske po ceni od 170 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Mala potražnja i interesovanje za sojinu sačmu zastupljeno je i dalje. Ponuđači prijavljuju male obime trgovanja i upita za nabavku ove komponente. Od ponuda danas smo beležili sojinu sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, dok se sačma u Somboru nudila po ceni od 42,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. I danas u ponudi suncokretova sačma u Zrenjaninu i vitalu. Cene su i dalje nepromenjene, ponušene cene su od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za suncokretovu sačmu u Vrbasu, 8t, sa odloženim plaćanjem po ceni od 25,1 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Nedelju počinjemo sa vrlo malim ponudama za sačme. Obzirom da je u u četvrtak kasno popodne promenjena i zvanična cena sojine sačme Bečej i Šid , nova proizvođačka cena sojine sačme sada je 45 din/kg+PDV što je znatno uticalo na ponudu, u cenovnom ako i u operativnom smislu. Kako saznajemo na terenu cena sojine sačme kreće se u rasponu od 42,5-43 din/kg+PDV, mada se niko od ponušača za danas nije izjašnjavao sa konkretnom ponudom, uglavnom prilikom ponude ostavljaju sebi prostora da pregovaraju oko cene.