Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 43.8-44.3din/kg+PDV i ponudu za sačmu domaću sojinu sačmu u Obrenovcu po ceni od 44din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali, cena sojine sačme i dalje je u padu.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka. Protekla nedelja na tržištu stoke bila je dinamična, aktivnija je bila ponuda u odnosu na tražnju. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 120.26-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 129-130din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 130din/kg+PDV, s početka nedelje, da bi prema kraju nedelje usledio porast cena na terenu u ponudi i u trgovanju, jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na tržištu stoke na terenu se vode pregovori u  braničevskom, južnobačkom  i mačvanskom okrugu oko trgovanja tovnih svinja  mini farmskih po ceni od 125-135din/kg+PDV, a realizacija tovnih svinja farmskih je zabeležena u sremskom okrugu po ceni od 130din/kg+PDV. Ponuda jagnmjadi danas se kretala po ceni od 285din/kg+PDV, primetan rast cene u ponudi.

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu prisutan pad cena prasadi, te smo pri ispitivanju  na terenu dobili cene za prasad farmsku u ponudi od 25-270din/kg+PDV, prasad mini farma nudila su se po ceni od 240din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 180-195din/kg+PDV. Tovne svinje su danas imale trend rasta cene u ponudi,  farmske danas su se nudile u intervalu cena od 135-140din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nuđene su po ceni od 120-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nude se po ceni od 129-130din/kg+PDV, jer je doneta mera zabrane uvoza svih kategorija svinja, zbog pojave i širenja afričke kuge.

Info Tim Logistika na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini

Info Tim Logistika na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini

Info Tim Logistika na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini. Info Tim logistika je imala čast da na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini, u organizaciji Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, posetiocima seminara predstavi svoje usluge.

Podsticaje za nabavku kvalitenih priplodnih grla mogu ostvariti i početnici

Podsticaje za nabavku kvalitenih priplodnih grla mogu ostvariti i početnici

Podsticaje za nabavku kvalitenih priplodnih grla mogu ostvariti i početnici. Podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, pored poljoprivrednih gazdinstava koja se duže vreme bave stočarskom proizvodnjom, mogu ostvariti i početnici, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja se ranije nisu bavila ovom proizvodnjom, već ove godine žele prvi put da nabave kvalitetna priplodna grla i otpočnu proizvodnju.

U Selenči, kolevci organske proizvodnje u Vojvodini, kreće škola za mlade organske proizvađače

U Selenči, kolevci organske proizvodnje u Vojvodini, kreće škola za mlade organske proizvađače

U Selenči, kolevci organske proizvodnje u Vojvodini, kreće škola za mlade organske proizvađače, pri čemu će obučeni mentori preneti mladim poljoprivrednicima iz BiH i Srbije znanja o principima organske proizvodnje, iskustvima farmera iz Češke, Slovačke i Mađarske, te evropskom zakonodavstvu.