Osvrt na tržište za 15.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, ponude sačmi tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 14.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, operativne ponude.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, pasivna tražnja.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-ječam, bez većih aktivnosti na tržištu.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stočno brašno, šta se postizalo u pregovorima za ovu komponentu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-suncokretova sačma, nova prerada u ponudi.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-sojina sačma, bez izraženije tražnje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.09.-10.09.2021.-stoka, kakva je operativnost u danima koji su iza nas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,ponude u toku dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.