Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - sojina sačma. U nedelji između 01.04. i 05.04.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,7-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 42,7-43 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,4-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa 44%proteina tokom ove nedelje nudila se bez izraženih cena u ponudi. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 42,7 din/kg+PDV. Početkom sledeće nedelje očekujemo i prve operativne količine sojine sačme iz fabrike Dunavka. Kako sazanjemo za sada očekuje se da će ponuđena cena svakako biti u rangu sa ostalim ponudama za ovu komponentu. Tokom nedelje beležimo ponude sojine sačme u nešto nižem cenovnom rangu u odnosu na prethodnu nedelju. Kako saznajemo na terenu, to su bile male količine sačme koje su se pojavile u ponudi po nižim cenama, ostale ponude su istog cenovnog ranga kao i tokom prethodnog perioda. Kupci se nadaju daljem pada cene ove komponente.

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - stoka. Ove nedelje nije bilo promena cena kod bikova, tako da su se i ove nedelje bikovi Holštajn nudili po cenama od 220-245 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-260 din/kg+PDV. Kod jagnjadi je došlo do korekcije cene na dole, pa su se nudila po ceni od 270 din/kg+PDV, a krmače za klanje su se nudile po ceni od 105 din/kg+PDV, kao i u prošloj nedelji. Cena kod prasadi svih kategorija je imala primetnu tendenciju rasta u odnosu na prošlu nedelju. Uzrok tome je pojačana tražnja radi punjenja tovilišta i manjak prasadi na terenu u ovom periodu. Tako su se farmska prasad nudila po cenama od 260-300 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 219-240 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 241-260 din/kg+PDV. Kod tovljenika cena i dalje stagnira, pa su se tovne svinje farmske nudile po cenama od 125-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje sa mini farmi nudile po cenama od 123-130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Jagnjad su u današnjoj ponudi imala korigovanu cenu, pa su se nudila po 270 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i prasad sa mini farmi, po ceni od 250 din/kg+PDV i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 122,72-125 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo od sojine sačme u ponudi imali sačmu u Bečeju po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV i sačmu u Šidu po ceni od 43 din/kg+PDV.  Prijavljenih realizacija za danas nije bilo kao ni konkretnih upita za nabavku ove komponente. Ponude sojine sačme iz ostalih fabrika se i dalje kreću i istom rasponu kao i tokom prethodnih dana, uglavnom u rasponu cene od 43-43,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 220 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po 230 din/kg+PDV. Jagnjad su se nodila po ceni od 285 din/kg+PDV, a krmače za klanje po ceni od 105 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su postizala cenu i do 240 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po cenama 125-135 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas imali smo ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Ponuda za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu izuzetno je mala i malo ko želi da se oglašava sa konkretnom ponudom kada je konkretno ova sačma u pitanju, jer je kako kažu mala količina na raspolaganju za utovar tokom ove nedelje i cena je promenljiva. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stočno brašno. Tokom ove nedelje ovu komponentu za stočnu hranu pratimo samo kroz cene u ponudi koja je na prošlonedeljnom nivou, i kreće se od 13-14 din/kg+PDV. Međutim, na terenu se govori i o cenama od 12,5-12,8 din/kg+PDV. Ponuda je dobra i nema problema u isporuci i snabdevanju ovom robom.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 23-24 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 23-23,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 23-24 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Mala ponuda suncokretove sačme pratila nas je kroz celu nedelju. Cena ove komponente bila je nestabilna. Ponuđači su povlačili ponude usled nesigurnosti vezano za cenu i operativnost robe i odlagali konkretne ponude za sledeću nedelju. Ove nedelje kao i tokom prethodne beležimo porast cene suncokretove sačme. Kako saznajemo na terenu takav trend nastaviće se i u narednoj nedelji kada se očekuje da cena bude 24 din/kg+PDV, a možda i preko te cene.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 25.03. i 29.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43-43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa 44%proteina tokom ove nedelje nudila se po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV, sojina sačma sa 46.5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, sačma sa 48%proteina nudila se po ceni od 47-48 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi beležimo pad cene sojine sačme tokom ove nedelje. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma u Obrenovcu po ceni od 43 din/kg+PDV. Ponuda za ovu komponentu i dalje je velika, ponude sojine sačme imali smo tokom nedelje iz više fabrika. Interesovanje za sojinom sačmom i dalje je malo kao i u predhodnom periodu.