Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stoka. U nedelji za nama je cena Holštajn bikova stagnirala, pa su se i dalje nudili po cenama od 220-230 din/kg+PDV, dok je kod Simentalaca cena imala opadajući trend, pa su se nudili po cenama od 245-255 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po ceni od 285 din/kg+PDV, dok su se krmače nudile po ceni od 105 din/kg+PDV, što je za 12 din/kg manje nego prošle nedelje. Prasad i dalje drže cenu koju su imala prethodnih nedelja, pa su se tako farmska prasad nudila po cenama od 250-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 250-260 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa nudila po cenama od 222-240 din/kg+PDV. Kod tovljenika je primetan pad cene iz nedelje u nedelju. Tovljenici  sa farmi su se nudili po cenema od 126-135 din/kg+PDV, sa mini farmi po cenama od 115-130 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje iz otkupa nudile po cenama od 115-125 din/kg+PDV. Do kada će trajati ovakav trend cena tovljenika, videćemo u periodu pred nama.

Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali farmske svinje po ceni od 135 din/kg+PDV i svinje sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV. Uprkos nastojanju farmera da postignu više cene, ipak nije beleženo trgovanje po najvišim cenama u ponudi, koje su u ovom momentu manje od proizvodne, koja u ovom momentu iznosi 140 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Velika ponuda sojine sačme i dalje je prisutna na tržištu. Od sojinih sačmi i danas u ponudi sačma u Obrenovcu sa 44% proteina po ceni od 43 din/kg+PDV, obogaćena sojina sačma sa 46,5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, dok se sačma sa 48%proteina u Obrenovcu nudila po ceni od 47 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu i dalje nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Od prijavljenih trgovanja imali smo 25t sojine sačme u Obrenovcu i to po ceni od 43 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika je i dalje u padu, pa su se farmske svinje danas nudile po ceni od 126-135 din/kg+PDV, svinje sa mini farmi po ceni od 125-130 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 115-125 din/kg+PDV. Prasad farmska su se nudla po ceni od 280 din/kg+PDV, dok su se jagnjad nudila po ceni od 285 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 25.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo u ponudi imali bikove Simentalce po ceni od 245 din/kg+PDV, dok su se bikovi Holštajn nudili po ceni od 230 din/kg+PDV. Prasad farmska su se nudila po ceni od 250 din/kg+PDV, a i prasad sa mini farmi su se nudila po istoj ceni. Tovljenici sa farmi su se danas nudili po ceni od 135 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stočno brašno. Ukoliko ovu komponentu pratimo kroz cene u ponudi, za ovu nedelju možemo reći da se beležio pad cene pšeničnog stočnog brašna. Međutim, dosta proizvođača nije spuštalo cene ove robe, pa je raspon cena prilično širok. Prijavljenog trgovanja od strane saradnika nije bilo, ali kako saznajemo na terenu, nema zastoja u isporukama, a cena koja se postiže u trgovanju zavisi od više faktora.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 22,4-23 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 22,4-22,8 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,6-23 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22,5-22,8 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22,4 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi beležimo tendenciju pada cene suncokretove sačme kao i u prethodnom periodu. Početkom nedelje poneko vozilo suncokretove sačme moglo se naći po prošlonedeljnim cenama, tokom nedelje, cena suncokretove sačme je rasla i smanjivala se ponuda kao i operativnost robe. Cena sačme tokom nedelje povećavala se.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 18.03. i 22.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-43,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,2-43,4 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Vitalu po ceni od 43,4-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu i tokom ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi beležimo trend porasta cene sojine sačme. Takođe, i na čikaškoj berzi berzi beležimo porast cene sojine sačme tokom ove nedelje. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Interesovanje za sojinom sačmom izuzetno je malo u ovoj kao i u prethodnim nedeljama. Ponuda za ovu komponentu i dalje je velika. Operativne sačme ima gotovo u svim fabrikama. Cena na domaćem tržištu je promenljiva u zavisnosti od broja ponuda i opertavnosti robe kao i potreba kupaca.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stoka. Ove nedelje smo u ponudi imali bikove Holštajn, po ceni od 220 - 241 din/kg+PDv, dok su se bikovi simentalske rase nudili po cenama od 250-255 din/kg+PDV. Takođe smo u ponudi imali telad simentalske rase za dalji  tov, po ceni od 460 din/kg+PDV,, a tovna junad Holštajn su se nudila po ceni od 230 din/kg+PDV. U ponudi su se pojavila i jagnjad, po ceni od 285 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 150 din/kg+PDV i krmače za klanje, po ceni od 117 din/kg+PDV. Cena prasadi i dalje ima tendenciju rasta, pa su se farmska prasad nudila po cenama od 280-290 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenema od 213-220 din/kg+PDV, a prasad sa mini farme po cenama od 232-260 din/kg+PDV. Kada su svinje u pitanju, cena i dalje stagnira, pa su se farmske svinje nudile po cenama od 126-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po cenama od 120-130 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po cenama od 125-130 din/kg+PDV. Prema izveštaju uvoza Uprave carina za februar mesec, uvezeno je 650t živih svinja, ukupne vrednosti od 900.000€, a mesa raznih kategorija 2.000t, ukupne vrednosti 4.000.000€. Asocijacija tovljača Srema i Mačve je zatražila od Vlade da potpuno zabrani uvoz i provoz mesa i žive stoke, kako bi zaštitila domaće farmere, jer je EU povećala subvencije zbog opasnosti i štete od afričke kuge.