Osvrt na tržište za 18.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas dominira ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 135-140din/kg, tovne svinje mini farma nude se po ceni od 130din/kg+PDV, pregovori su u toku u južnobačkom okrugu, Na terenu saznajemo da je realizovano 15 komada bikova Holštajn u srednjebanatskom okrugu po ceni od 241din/kg +PDV, na odloženo plaćanje do 45 dana.

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bilo je dinamično, smenjivala se ponuda i tražnja, a cene su s početka prema kraju nedelje bile u porastu za tovne svinje svih kategorija i došlo je na terenu do izjednačenja cena u ponudi svinja farmskih, mini farmskih i svinja iz otkupa, koje su se nudile od 125-135din/kg+PDV. Imamo saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom, južnobačkom i severnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 122-128din/kg+PDV, uz manju aktivnu ponudu jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju. Prasad farmska su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 250din/kg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 231-260din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 185-200din/kg+PDV, a trgovanje se dogovaralo za prasad mini farma po 235-240din/kg+PDV, i otkup po ceni od 195-215din/kg+PDV, na svim paritetima uz vidljivu cenu u porastu u ponudi i trgovanju na kraju nedelje, jer je došlo do pojave bolesti prasadi na području Bačke, aktivan je Aujetski virus, te su tovljači zabrinuti zbog novonastale situacije. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 250-255din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 228-231.20din/kg+PDV, dok su mesare u sremskom i rasinskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245-260din/kg sa PDV-om, na odloženo plaćanje, uz primetnu malu tražnju za ovim kategorijama. Krave za klanje su na terenu prometovane po ceni od 115-120din/kg+PDV. Oslabljena je ponuda jagnjadi na domaćem tržištu po količinama a nivo cene u ponudi je uglavnom ujednačen tokom ove nedeje na svim paritetima, od 280-285din/k+PDV, uz najave aktiviranja izvoza jagnjadi u Tursku i Izrael.

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas veoma mirno na tržištu stoke, uz pregovore o trgovanju za bikove Simental u južnobanatskom okrugu, čija je ponuda bila na 255din/kg+PDV, a ponuđena cena od prerađivača je bila na 250din/kg sa PDV-om, te se čeka finalizacija dogovora. Prasad farmska danas su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, prasad mi8ni farma nuđena su po ceni od 231-240din/kg+PDV a prasad iz otkupa nude se po ceni od 185-190din/kg+PDV, uz smanjene ponude na terenu po količinama, uz saznanja da je prisutno u severnobačkom okrugu virusno oboljenje kod ovih kategorija.

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas aktivna ponuda bikova Simental na domećem tržištu po ceni od  250-255din/kg+PDV, a ponuda tovnih svinja farmskih, mini farmskih i otkupa se svodi na isti nivo cene od 130-135din/kg+PDV, zbog smanjene ponude na terenu, a prerađivači kako nas saradnici obaveštavaju plaćaju od 125-130din/kg sa PDV-om za sve kategorije svinja.

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 43.8-44.3din/kg+PDV i ponudu za sačmu domaću sojinu sačmu u Obrenovcu po ceni od 44din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali, cena sojine sačme i dalje je u padu.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka. Protekla nedelja na tržištu stoke bila je dinamična, aktivnija je bila ponuda u odnosu na tražnju. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 120.26-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 129-130din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 130din/kg+PDV, s početka nedelje, da bi prema kraju nedelje usledio porast cena na terenu u ponudi i u trgovanju, jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na tržištu stoke na terenu se vode pregovori u  braničevskom, južnobačkom  i mačvanskom okrugu oko trgovanja tovnih svinja  mini farmskih po ceni od 125-135din/kg+PDV, a realizacija tovnih svinja farmskih je zabeležena u sremskom okrugu po ceni od 130din/kg+PDV. Ponuda jagnmjadi danas se kretala po ceni od 285din/kg+PDV, primetan rast cene u ponudi.

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu prisutan pad cena prasadi, te smo pri ispitivanju  na terenu dobili cene za prasad farmsku u ponudi od 25-270din/kg+PDV, prasad mini farma nudila su se po ceni od 240din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 180-195din/kg+PDV. Tovne svinje su danas imale trend rasta cene u ponudi,  farmske danas su se nudile u intervalu cena od 135-140din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nuđene su po ceni od 120-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nude se po ceni od 129-130din/kg+PDV, jer je doneta mera zabrane uvoza svih kategorija svinja, zbog pojave i širenja afričke kuge.

Info Tim Logistika na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini

Info Tim Logistika na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini

Info Tim Logistika na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini. Info Tim logistika je imala čast da na edukativnom seminaru Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini, u organizaciji Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, posetiocima seminara predstavi svoje usluge.