Osvrt na nedelju iza nas 22.02.-26.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 22.02.-26.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 22.02.-26.02.2021.-stoka,nabavka prasadi za dalji tov.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,raspon oglašenih cena za suncokretovu sačmu.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,gde smo beležili operativne količine sojine sačme?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 23.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,koje su oglašene cene za bikove?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 22.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,kakav je plasman suncokretove sačme?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-sojina sačma,koje su bile oglašene cene ove komponente?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-stočno brašno,ponuđene cene ove nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-suncokretova sačma,operativne količine i oglašene cene tokom nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.02.-19.02.2021.-stoka,kakva je ponuda tovnih svinja sa farme u danima iza nas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.