Osvrt na tržište za 16.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Najviše se pričalo o daljim tendencijama za cenu tovljenika. Očekuje se kad isteknu zalihe koje su kupci napravili još pre praznika da krenu u novu nabavku. Očekuje se stabilizacija cene za tovljenike, jer po rečima ponuđača za sada je ovo niska cena da bi bila prihvatljiva za trgovanje. Još uvek smo beležili utovar na 145 din/kg+PDV za tovljenike.

Osvrt na nedelju iza nas 15.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tovljenici mini farma i farma su se danas tovarili u rasponu cena 140-145 din/kg+PDV. Po rečima kupaca - prerađivača ne kupuju u ovom periodu, pod izgovorom da imaju na zalihama dosta robe. Prasad iz otkupa i mini farma se kreće u rasponu cena 240-260 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 15.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.05.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.05.2019. - žitarice i uljarice. Slaba ponuda merkantilne pšenice, a cene na višednevnom nivou, i kreću se od 22-23,5 din/kg+PDV, gde razliku u ceni određuje kvalitet pšenice.

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - voće i povrće. Voće i povrće po rečima ponuđača sezonskog voća i povrća ima dosta operativnih količina na tržištu. Sve se već radi za poznatog kupca, tako da je plasman zagarantovan. Za danas pronašli smo neku količinu mladog kupusa po ceni od 35 din/kg sa uračunatim PDV-om.

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas, što se tiče suncokretove sačme u ponudi smo imali operativne količine iz svih fabrika. Od ponuđenih cena za danas beležimo ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,6-24,9 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru i danas se nudila po ceni od 24,8 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 24,6-24,7 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija nije bilo. Kupci se raspituju vezano za cene i ponude ali nisu zainteresovani da plate cene veće od 24,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 13.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Sam početak nedelje i ne daje jasnu sliku u kom pravcu će se dalje kretati cena tovljenika. Ponudjene cene za farmu i mini farmu su bile 150 din/kg+PDV. Što se tiče bikova holštajn cena za početak nedelje u ponudi od 210 din/kg+PDV. Od ostalih kategorija stoke imali smo krave za klanje na 110-140 din/kg+PDV, nazimice za priplod po ceni od 30000 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-25 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,7-24,9 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,5-25 din/kg+PDV. I ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu Bimal po ceni od 24,9 din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,5-24,5 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme na milanskoj berzi nepromenjena je 23.04. Velike ponude suncokretove sačme sa više pariteta i mala potražnja tokom ove nedelje rezultovala je padom cene suncokretove sačme u odnosu na prethodnu nedelju. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 24,5 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - sojina sačma. U nedelji između 06.05. i 10.05.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41,5-43 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se tokom nedelje po ceni od 41,5-42,2 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 41,8-42,2 din/kg+PDV. I tokom ove nedelje beležimo ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 41,8-43 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa tokom ove nedelje nudila se po ceni od 41.7-46 din/kg+PDV u zavisnosti od procenta proteina. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,6-42,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 42 din/kg+PDV. Cena sojine sačme beleži trend pada i u ovoj kao i u prehtodnoj nedelji na čikaškoj i na milanskoj berzi. Potraznje za ovom komponentom bilo je tokom cele nedelje ali su kupci krajnje dogovore odlagali nadajući se daljem padu cene usled povećane ponude sojine sačme.

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka. U prvoj radnoj nedelji posle praznika, primetan je pad cene tovljenika u odnosu na nedelju pre praznika. Tako su se svinje farmske nudile po ceni od 150-165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama od 125-160 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 120-140 din/kg+PDV, što je neki prosečan pad cene od 10-20 din/kg. Kod bikova je drugačija situacija. U očekivanju izvoza za Tursku, cena je imala tendenciju rasta u odnosu na protekli period. Tako su se Holštajn bikovi nudili po ceni od 190-210 din/kg+PDV, a bikovi simentalske rase po cenama od 210-235 din/kg+PDV.  Cena prasadi je takođe imala tendenciju pada, pri čemu jedino prasad sa farme drže nivo cene pre praznika, pa se nude po cenama od 315-340 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 230-278 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po seni od 231-240 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad, po ceni od 278 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 110-140 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, nazimice za priplod po ceni od 30000 din/kom+PDV, pa čak i svinje mangulice, po ceni od 180 din/kg+PDV. Primetna je bila tražnja za prasadima, kao i za nazimicama u protekloj nedelji, što je dobar znak za stočarstvo u ovom momentu.