Osvrt na tržište za 18.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, da li su se menjale oglašene cene prasadi sa farme?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, trend cena u ponudi suncokretove sačme?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-sojina sačma,koje su bile oglašene cene ove komponente?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-suncokretova sačma,operativne količine i oglašene cene tokom nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stočno brašno,u mlinovima smanjen obim meljave.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stoka,kakva je ponuda bikova u danima iza nas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, u kom rasponu su se kretale cene za sojinu sačmu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, da li se uočava pad cene u pregovorima?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za sojinu sačmu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.