Osvrt na tržište za 12.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo imali prijavljene realizacije za tovne svinje farma po ceni od 128-130 din/kg+PDV i to za odloženo plaćanje. Tovne svinje mini farma kako saznajemo na terenu danas su dogovarane po ceni od 123-125 din/kg+PDV. Takođe, od informacija sa terena danas imamo i prijavljenu realizaciju za prasad iz otkupa i to po ceni od 203-213 din/kg+PDV. Ponuđači su se nadali višim cenama stoke u ovoj nedelji, međutim do porasta cena ipak nije došlo. Trgovanje stokom u ovoj nedelji odaje utisak da se probudilo interesovanje za tovljenicima kao i prasadima, ali da nakupci mogu da obezbede samo prošlonedeljne cene prilikom dogovora.

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali prasad sa farme, po ceni od 275 din/kg+PDV, tovne svinje farmske, po ceni od 130-135 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 125 din/kg+PDV. Videćemo da li će doći do porasta cena tovljenika u ovoj nedelji. 

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stočno brašno. I tokom ove nedelje je bilo korekcije cene, na dole, od pojedinih proizvođača. Nije bilo prijavljeno trgovanje ovom komponentom ali nije prijavljen ni zastoj u snabdevanju.

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22,2-23 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je od 22,2 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 23 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nuđena je po ceni od 23 din/kg+PDV kako saznajemo na terenu. U Šidu takođe imamo i ponudu za suncokretovu sačmu sa 40%proteina i to po ceni od 32,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Na milanskoj berzi i tokom ove nedelje zabeležen je pad cene suncokretove sačme kao i tokom prethodne nedelje. Kako saznajemo na terenu, tokom nedelje radila se sačma u Zrenjaninu po ceni od 22,2 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 04.03. i 08.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43,3-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,3-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje ne beležimo ponude za sačmu u Zrenjaninu i u Vitalu. Sojina sačma u Bečjeju i dalje se nudi bez izražene cene, ponužači se uglavnom dogovaraju oko cene. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na milanskoj berzi i tokom ove nedelje došlo je do pada cene sojine sačme kao i u prethodnoj nedelji. I tokom ove nedelje povećana ponuda sojine sačme. Kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma u Somboru po ceni od 43,2 din/kg+PDV, i sačma u Obrenovcu po ceni od 43 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stoka. Zbog smanjenog interesovanja za bikovima, cena je imala tendenciju pada ove nedelje. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama 197-220 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 220-252 din/kg+PDV. Kada su prasad u pitanju, i dalje je primetan rastući trend. Tako su se farmska prasad nudila po ceni od 270-295 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama 209-220 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po ceni od 220-245 din/kg+PDV. Ovakvom trendu je uzrok povećana tražnja zbog punjenja tovilišta u ovom periodu.  Cena svinja i dalje stagnira, uprkos nadama farmera da će krenuti da raste. Farmske svinje su se nudile po cenama 130-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po ceni 125-130 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po cenama od 120-140 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 07.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako saznajemo na terenu se danas trgovalo suncokretovovm sačmom u Zrenjaninu i to po ceni od 22,2 din/kg+PDV kao i suncokretovom sačmom sa 40%proteina u Šidu po ceni od 32,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 06.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Obzirom da je sredina nedelje, cene stoke su se iskristalisale, pa su se tako bikovi Holštajn nudili po ceni od 219, 26 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po cenema od 246,67-252,15 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i krmače za klanje, po ceni od 110 din/kg+PDV.  Farmska prasad su se nudila po ceni od 270 din/kg+PDV, prasad iz otkupa u opsegu cena od 209-220 din/kg+PDV, sok su se prasad sa mini farme nudila po ceni od 220 din/kg+PDV. Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 135 din/kg+PDV,  tovljenici sa mini farmi po cenama od 120-140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 125-130 din/kg+PDV. Tražnja za mesom je i dalje smanjena, te ovo uzrokuje stagnaciju cena. 

Osvrt na tržište za 05.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas mala ponuda sojine sačme, kupci su uglavnom davali ponude bez izraženih cena. Takođe, i danas kao i prethodnih dana imali smo ponudu sojine sačme u Obrenovcu po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Danas nimo imali prijavljenih realizacija.