Osvrt na tržište za 31.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 31.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 31.03.2020. - žitarice i uljarice. Koju cenu je dostigla soja danas na tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 31.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako se kreće cena suncokretova i sojine sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koliko potražnja u izvozu utiče na cenu sačmi na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - stočno brašno. Koliko će pojačan rad mlinova povećati ponudu stočnog brašna u narednom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - suncokretova sačma. Kakav je trend cene suncokretove sačme na milanskoj berzi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - sojina sačma. Kako se kretala cena sojine sačme na stranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - soja zrno. Kako se kretala cena soje na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - ječam. Kako se trgovalo ječmom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.03. - 27.03.2020. - stoka. Kako se kretala cena prasadi u nedelji za nama?