Osvrt na tržište za 08.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za suncokretovu sačmu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-sojina sačma,gde smo beležili operativne količine ove komponente?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-suncokretova sačma,oglašene cene tokom nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stočno brašno,u mlinovima smanjen obim meljave.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stoka,kakva je ponuda prasadi u danima iza nas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 04.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za sojinu sačmu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 03.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za stoku?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 02.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za sojinu sačmu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,koje su operativne količine sačmi za danas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.