Osvrt na tržište za 04.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U ponudi smo imali farmske svinje,  po ceni od 135 din/kg+PDV. Proizvođači su nam prijavljivali da si dostizali tu cenu i u trgovanju. Svinje iz otkupa su se nudile po ceni od 125 din/kg+PDV. Kako je prvi radni dan u nedelji, očekujemo da će se cene iskristalisati sredinom nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stočno brašno. Cene ove komponente početkom nedelje su se kretale od 15-15,5 din/kg+PDV, da bi krajem nedelje, kod pojedinih proizvođača, došlo do korekcije cene na dole, tako da se na terenu cene kreću u rasponu od 14,7-15,5 din/kg+PDV. Na terenu, kako saznajemo, nema zastoja u isporuci i snabdevanju ovom robom.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22,4-23 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je od 22,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,4-23 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nuđena je po ceni od 23 din/kg+PDV kako saznajemo na terenu. U Šidu takođe imamo i ponudu za suncokretovu sačmu sa 40%proteina i to po ceni od 32,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Na milanskoj berzi tokom nedelje zabeležen je pad cene suncokretove sačme. Ove nedelje ne beležimo nikakve promene kada su u pitanju kako ponuđene, tako i realizovane cene. Kako saznajemo na terenu, tokom nedelje radila se sačma u Novoj Crnji i Zrenjaninu po ceni od 22,4-22,5 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 25.02. i 01.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-43,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi se od domačih sačmi našla ponuda sojine sačme u Bečeju bez naznačene tržišne cene, sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje ne beležimo ponude za sačmu u Zrenjaninu i u Somboru. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na milanskoj berzi došlo je do pada cene sojine sačme u prethodnoj nedelji. I tokom ove nedelje povećana ponuda sojine sačme, iz više fabrika, kupci nisu bili zainteresovani za nabavku, kažu da su na terenu dobijali ponude za sojinu sačmu po nižim cenama u odnosu na zvanične ponude, nadaju se daljem padu cene usled povećane ponude i pada cene sojinog zrna pa nabavke odlažu za narednu nedelju.

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.02.-01.03.2019. - stoka. U nedelji za nama je cena krupne stoke imala opadajući trend, pa su se tako bikovi Holštajn nudili po ceni od 220-232 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-253 din/kg+PDV. Smanjeno interesovanje je dovelo do pada cena, a tendencija rasta se očekuje kada bude krenuo izvoz goveđeg mesa za Tursku.  Prasadi je skočila cena u svim kategorijama. Obzirom da ulazimo u deo godine kada se tovilišta pune radi daljeg tova. Tako su se farmska prasad su se nudila po cenama od 270-285 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 200-210 din/kg+PDV, dok je cena prasadi sa mini farme bila niža nego prošle nedelje i kretala se od  200-241 din/kg+PDV.  Razmatra se potpuno ukidanje vakcinacije prasadi protiv klasične kuge, što bi bio još jedan korak ka izvozu tovljenika u zemlje EU. Kada će Srbija dobiti mogućnost da izvozi svinjsko meso u EU nakon sticanja statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, zavisi od ispunjavanja svih potrebnih uslova koji ne podrazumevaju samo prestanak vakcinacije, već i od niza dijagnostičkih i drugih metoda ispitivanja koje se moraju sprovesti kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da virusa klasične kuge svinja nema. Cena svinja stagnira i ove nedelje, pa su se farmske svinje nudile po cenama od 130-135 din/kg+PDV, svinje  iz otkupa po ceni od 120-130 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po cenama od 125-137 din/kg+PDV. Ponuda je usaglašena sa tražnjom i nema nagoveštaja da će cena drastično otići gore u nekom bliskom periodu. 

Osvrt na tržište 28.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište 28.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište 28.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali u ponudi sačmu u Obrenovcu, bez izražene cene, cena u Obrenovcu kreće se tokom ove nedelje uz dogovor oko cene 43,5 din/kg+PDV. Sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV.  Nemamo prijavljenih realizacija za danas, cele nedelje nemamo konkretnih potražnji za ovom robom, uglavnom se samo prodavci raspituju po kojoj ceni se radi sačma i nudi za ovu nedelju.

Osvrt na tržište za 27.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Današnja ponuda stoke je bila primerena sredini nedelje. Tako smo u ponudi imali bikove Holštajn, po ceni od 220-231,5 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po ceni od 230-252,5 din/kg+PDV.  Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 200-210 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 200 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po ceni od 135 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 120-130 din/kg+PDV. Razmatra se potpuno ukidanje vakcinacije prasadi protiv klasične kuge, što bi bio još jedan korak ka izvozu tovljenika u zemlje EU. Kada će Srbija dobiti mogućnost da izvozi svinjsko meso u EU nakon sticanja statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, zavisi od ispunjavanja svih potrebnih uslova koji ne podrazumevaju samo prestanak vakcinacije, već i od niza dijagnostičkih i drugih metoda ispitivanja koje se moraju sprovesti kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da virusa klasične kuge svinja nema.

Osvrt na tržište za 26.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Šidu po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu i danas se nudila bez izražene cene. Stiče se utisak da je situacija oko cena sojine sačme neizdefinisana, bar kada je sam početak nedelje u pitanju. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

Osvrt na tržište za 25.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas mala količina sačme u ponudi. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,2 din/kg+PDV, dok se sačma u Vrbasu nudila po ceni od 44 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu nudila se bez precizirane cene u ponudi. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali. Saradnici su nam prijavljivali da su danas na terenu dobijali dosta niže cene u ponudi za sojinu sačmu u Šidu.