Osvrt na tržište za 22.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 182 din/kg+PDV, dok su se bikovi simentalske rase nudili po ceni od 209 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po cenama od 278-280 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 270 din/kg+PDV. Tovljenici sa farme su se nudili po ceni 170 din/kg+PDV, sa mini farmi 165 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 155-160 din/kg+PDV 

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,6-25,2 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,6-25 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 25 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 25-25,2 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,7-25 din/kg+PDV. Ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu Bimal po ceni od 25 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu, naši saradnici dogovarali su suncokretovu sačmu sa utovarom u Zrenjaninu i to po ceni od 24,4-24,6 din/kg+PDV. Krajem nedelje ponuda za sve suncokretove sačme izjednačava u ponudi na cenu od 25 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija po tim cenama nismo imali.Na milanskoj berzi cena suncokretove sačme je nepromenjena u prethodne dve nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - sojina sačma. U nedelji između 15.04. i 19.04.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41, 8-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 42,2-42,6 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 42,4 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42,6 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 42,4-44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa tokom ove nedelje nudila se bez izraženih cena u ponudi. Kako saznajemo na terenu, sačma u Obrenovcu nudila se po ceni od 42-47,5 din/kg+PDV u zavisnosti od procenta proteina. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,8-42,8 din/kg+PDV. Sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizaciju za sojinu sačmu. Tokom nedelje beležimo ponude sojine sačme u nižem cenovnom rangu u odnosu na prethodnu nedelju. Cena sojine sačme na čikaškoj berzi padala je tokom nedelje dok je cena na milanskoj berzi i tokom ove kao i tokom prethodne nedelje cena nepromenjena.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stočno brašno. Tokom nedelje se trgovalo ovom komponentom po ceni od 12,3 din/kg+PDV, dok su se cene u ponudi kretale u rasponu od 12,3-14 din/kg+PDV. Na samom kraju nedelje, pojedini proizvođači-mlinovi su korigovali cenu sročnog brašna sa 13 din/kg+PDV na 14 din/kg+PDV. Proizvođači, distributeri i trgovci ovom robom bez teškoća snabdevaju kupce.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stoka. U nedelji za nama je došlo do dugo očekivanog skoka cene tovljenika. Tako su se svinje sa mini farmi nudile po cenama od 145-165 din/kg+PDV, svinje sa farmi po cenama od 160-170 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 135-150 din/kg+PDV. Uzrok svemu ovome je zabrana uvoza, kao i porast cene tovljenika u okruženju, pa su domaći tovljenici dobili na ceni. U slučaju prasadi je cena približno ista kao i prošle nedelje. Farmska prasad su se nudila po cenama od 300-310 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama 250-273 din/kg+PDV, a prasad sa mini farme po cenama od 270-280 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV, kao i jagnjad, po cenama od 270-280 din/kg+PDV. I kod bikova je cena imala tendenciju rasta, kako se nedelja primicala kraju. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 194-210 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 221-260 din/kg+PDV. Usled priprema za izvoz goveđeg mesa u Tursku, kupci već obilaze teren i čak i daju kapare proizvođačima, kako bi bili sigurni da će obezbediti dovoljnu količinu živih bikova. Kada se pogleda izveštaj uvoza, u martu 2019. godine u Srbiju je uveženo 900.000t žive stoke u vrednosti od 1.600.000e, a goveđeg i svinjskog mesa različitih kategorija 2.000.000t, u vrednosti od 4.300.000e.

Osvrt na tržište za 18.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas blaži porast cene suncokretove sačme barem kada je ponuda u pitanju. Sačma u Somboru, Zrenjaninu i sačma Bimal nudila se danas po ceni od 25 din/kg+PDV. Danas smo beležili samo jednu ponudu suncokretove sačme Zrenjanin po ceni od 24,6 din/kg+PDV, tokom dana, sve ponude su korigovane na ceni od 25 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 42.4din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 42.2din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 42.6din/kg+PDV, sačma u Velikom Gradištu nudila se danas po ceni od 41.8din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - žitarice i uljarice. Cene kukuruza u ponudi su se kretale od 15,5-15,9 din/kg+PDV, bez potvrđenog trgovanja danas. Pregovaralo se po cenama do 15,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo, u kontaktu sa saradnicima,  trgovačke firme, kupci, na terenu nude cenu od 15,2-15,3 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika je i danas imala tendenciju rasta, pa su se tako farmske svinje nudile po cenama od 160-170 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po ceni od 160 din/kg+PDV.  Ista je situacija i kod prasadi. Farmska prasad se nudlila po ceni od 310 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 250 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama 270-280 din/kg+PDV.  Jagnad su se nudila po cenama od 270-278 din/kg+PDV, što predstavlja korekciju cene u odnosu na juče, a ovce za klanje su se nudile po cenama od 115 din/kg+PDV. Bikovi simentalske rase su se nudili po cenama od 252-260 din/kg+PDV.