VAŽNO OBAVEŠTENJE: UPUTSTVO OPŠTINAMA I GRADOVIMA ZA SPROVOĐENJE JAVNIH NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

VAŽNO OBAVEŠTENJE: UPUTSTVO OPŠTINAMA I GRADOVIMA ZA SPROVOĐENJE JAVNIH NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

VAŽNO OBAVEŠTENJE: UPUTSTVO OPŠTINAMA I GRADOVIMA ZA SPROVOĐENJE JAVNIH NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Osvrt na tržište za 26.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojoj ceni su se nudili tovljenici i kolika je potažnja za njima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.03.2020. - žitarice i uljarice. Kako se kreće cena kukuruza krajem nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koje su cene sačmi u ovom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.03.2020. - žitarice i uljarice. Po kojoj ceni se danas trgovalo kukuruzom i na kojim paritetima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - žitarice i uljarice. Koliko pojačana tražnja za pšenicom može uticati na njenu cenu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako se kreće cena tovljenika usled vanrednog stanja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koje su cene sojine sačme u ponudi na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - žitarice i uljarice. Šta je uzrok povećanoj tražnji pšenice i kukuruza na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.