Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - suncokretova sačma. Kada se mogu očekivati veće operativne količine suncokretove sačme i kako će to uticati na cenu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - stočno brašno.

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020.  - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - pšenica. Kakvo je stanje na poljima, kada je novi rod pšenice u pitanju? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - kukuruz. Koliko je smanjena potražnja za kukuruzom uticala na cenu ove žitarice u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020.  - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - soja zrno. Šta je uzrok porastu cene sojinog zrna na domaćem tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020.  - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - ječam. Zbog čega nema interesovanja za ječmom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 27.04. – 30.04.2020. - stoka. Kako se kretala cena prasadi i tovljenika u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Brojne mogućnosti za finansiranje poljoprivrede koje treba iskoristiti

Brojne mogućnosti za finansiranje poljoprivrede koje treba iskoristiti

Brojne mogućnosti za finansiranje poljoprivrede koje treba iskoristiti

Osvrt na tržište za 29.04.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.04.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.04.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama se nudi jagnjad, obzirom na potpuno smanjenu tražnju? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.