Osvrt na tržište za 16.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za sačme?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje su oglašene cene za stoku?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-stočno brašno,bez promena u oglašenim cenama za ovu komponentu.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-suncokretova sačma,da li je bilo promena tokom ove nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-sojina sačma,promena zvaničnih cena?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.03.-12.03.2021.-stoka,porast oglašenih cena i povećana tražnja.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,kakve su operativne količine komponenti?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,kakav je plasman sojine sačme?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,ponude tovnih svinja u toku dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.