Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - suncokretova sačma. Po kojim cenama se trgovalo ovom komponentom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - sojina sačma. Kako epidemija virusa utiče na pad cene sojine sačme na stranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - soja zrno. Kako se kretla cena soje na milnaskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - ječam. Šta je smanjilo interesovanje za ovom žitaricom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 09.03.-13.03.2020. - stoka. Kako se kretala cena tovljenika u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojoj ceni su se nudila prasad sa farmi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. U kom odnosu se vrši razmena kukuruza za tovnu junad po Javnom pozivu Republičkih robnih rezervi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - žitarice i uljarice. Kakav je trend kretanja cene soje na milanskoj berzi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - žitarice i uljarice. Šta je uticalo na malo povećanu tražnju pšenice? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.