Osvrt na tržište za 08.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, potražnja za tovljenicima.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 07.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, ponude i operativne količine.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-stočno brašno, trend rasta oglašenih cena ove komponente.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-ječam, cene u ponudi u danima iza nas.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-suncokretova sačma, stabilan tok nivoa ponude.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-sojina sačma, blaži trend rasta ove komponente.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-stoka

Osvrt na nedelju iza nas 30.08.-03.09.2021.-stoka, aktivnija tražnja i upiti tokom nedelje iza nas?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 02.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.09.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, sve manje količine sačmi u ponudi.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.