Osvrt na tržište za 10.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koliko svetske prilike utiču na cenu sačmi na domaćem tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na 09.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na 09.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na 09.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakve su cene bikova na samomo početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - žitarice i uljarice. Koju cenu je postigao veštački suv kukuruz na tržištu danas? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - suncokretova sačma. Kakav je trend cene suncokretove sačme na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - sojina sačma. Kako se kretala cena sojine sačme na stranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stočno brašno. Šta se dešavalo sa potražnjom za stočnim brašnom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - kukuruz. Šta je uzrok smanjenoj tražnji za kukuruzom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - soja zrno. Kako se kretala cena sojinog zrna na berzi u Milanu u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - ječam. Kojom cenom u ponudi bi bili zadovoljni kupci ječma? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.