Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - sojina sačma. Kakav je trend cene sojine sačme na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - suncokretova sačma. Koji su uzroci pada cene suncokretove sačme na milanskoj berzi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - soja zrno. Koja cena soje je bila odgovarajuća za kupce u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 24.02.-28.02.2020. - ječam. zbog čega je izostalo trgovanje ječmom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju ita nas 24.02.-28.02.2020. - stoka

Osvrt na nedelju ita nas 24.02.-28.02.2020. - stoka

Osvrt na nedelju ita nas 24.02.-28.02.2020. - stoka. Koliko stabilna cena tovljenika pogoduje farmerima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 27.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je bio trend cene suncokretove sačme na tržištu danas? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojoj ceni su se nudila prasad sa farmi i kada se može očekivati isporuka? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.02.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.02.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.02.2020. - žitarice i uljarice. Po kojim cenama se danas moglo trgovati sojom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakva je potražnja za komponentama za stočnu hranu na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.