Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. -  sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - sojina sačma. U nedelji između 18.02. i 22.02.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43.5-44.5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi se od domačih sačmi našla sojina sačmu u Bečeju po ceni od 44 din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 44.2-44.5 din/kg+PDV. U ovoj nedelji beležimo i ponudu za sojinu sačmu u Somboru po ceni od 43.5-43.6 din/kg+PDV kao i ponudu za sačmu u Šidu po ceni od 43.7-44.2 din/kg+PDV. Ni tokom ove nedelje nismo imali u ponudi operativnu sačmu u Vrbasu. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43.8-44 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizacije za sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.2 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi tokom nedelje cena sojine sačme beležila je rast, dok na milanskoj berzi uočavamo stagnaciju cene sojine sačme. Tokom ove nedelje povećana ponuda sojine sačme, iz više fabrika, rezultirala je sa tendencijom pada cene od početka do kraja nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - stoka . Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika zabeležene su promene cena u odnosu na prošlu nedelju. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 228-241.6 din/kg+PDV, dok su bikovi Simentalske rase nuđeni po cenama od 250-255 din/kg+PDV.  Kada su prasad u pitanju, farmska prasad su se nudila po cenama od 270-280 din/g+pdv, prasad iz otkupa po cenama od 190-200 din/kg+PDV, a prasad mini farma 231.5-250 din/kg+PDV. Očekuje se da će nestašica prasadi, usled virusa koji je pogodio sever Bačke, biti primetna za nekih mesec do dva, kada krene veća nabavka prasadi radi punjenja tovilišta kod individualnih farmera.  Iako se očekivao porast cene svinja, usled zabrane uvoza i provoza žive stoke, mesa i mesnih prerađevina iz određenih zemalja, a sve to radi sprečavanja širenja afričke kuge, do toga nije došlo ni ove nedelje. Tako su se tovne svinje farmske nudile po 135-140 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po ceni od 115-130 din/kg+PDV, a tovne svinje mini farma po cenama od 130-137 din/kg+pdv. Kako smo saznali na terenu, uvoz jeste moguć uz posebne dozvole. Takođe, po izveštaju uvoza za januar mesec 2019. godine, vidimo da je uveženo živih svinja u vrednost od 492.542,93 e, dok je svinjskog mesa raznih kategorija uveženo u ukupnoj vrednosti od 3.755.295.54 e.  U Banatu je u potpunosti zabranjen promet mesa i mesnih prerađevina poreklom iz Mađarske, jer je opreznost podignuta na najviši nivo, obzirom da se neka žarišta nalaze na samo 40km od prvih farmi u Banatu. Takođe je izdat nalog za odstrel divljih svinja koje pokazuju i najmanje znake bolesti, jer su one najčešći prenosioci ovog smrtonosnog virusa. 

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu ponuda jagnjadi se kreće po ceni od 280-285 din/kg+PDV, cena je u porastu uz saznanja na terenu da je aktiviran izvoz ove kategorije u Izrael i Tursku. Ovce za klanje Vitemberg se nude po ceni od 120 din/kg+PDV, i pregovori o trgovanju su u toku po ceni od 115 din/kg+PDV. Prasad farmska danas su u porastu sa cenom ponude, te se ista kreće od 270-280 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali u ponudi sojinu sačmu u Somboru po ceni od 43.6 din/kg+PDV, sačma u Obrenovcu se nudila po ceni od 43.8 din/kg+PDV. Sojina sačma u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi od sojinih sačmi imali smo sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 43.7-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Danas smo na terenu imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.2 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas dominira ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 135-140din/kg, tovne svinje mini farma nude se po ceni od 130din/kg+PDV, pregovori su u toku u južnobačkom okrugu, Na terenu saznajemo da je realizovano 15 komada bikova Holštajn u srednjebanatskom okrugu po ceni od 241din/kg +PDV, na odloženo plaćanje do 45 dana.

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bilo je dinamično, smenjivala se ponuda i tražnja, a cene su s početka prema kraju nedelje bile u porastu za tovne svinje svih kategorija i došlo je na terenu do izjednačenja cena u ponudi svinja farmskih, mini farmskih i svinja iz otkupa, koje su se nudile od 125-135din/kg+PDV. Imamo saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom, južnobačkom i severnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 122-128din/kg+PDV, uz manju aktivnu ponudu jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju. Prasad farmska su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 250din/kg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 231-260din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 185-200din/kg+PDV, a trgovanje se dogovaralo za prasad mini farma po 235-240din/kg+PDV, i otkup po ceni od 195-215din/kg+PDV, na svim paritetima uz vidljivu cenu u porastu u ponudi i trgovanju na kraju nedelje, jer je došlo do pojave bolesti prasadi na području Bačke, aktivan je Aujetski virus, te su tovljači zabrinuti zbog novonastale situacije. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 250-255din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 228-231.20din/kg+PDV, dok su mesare u sremskom i rasinskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245-260din/kg sa PDV-om, na odloženo plaćanje, uz primetnu malu tražnju za ovim kategorijama. Krave za klanje su na terenu prometovane po ceni od 115-120din/kg+PDV. Oslabljena je ponuda jagnjadi na domaćem tržištu po količinama a nivo cene u ponudi je uglavnom ujednačen tokom ove nedeje na svim paritetima, od 280-285din/k+PDV, uz najave aktiviranja izvoza jagnjadi u Tursku i Izrael.

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas veoma mirno na tržištu stoke, uz pregovore o trgovanju za bikove Simental u južnobanatskom okrugu, čija je ponuda bila na 255din/kg+PDV, a ponuđena cena od prerađivača je bila na 250din/kg sa PDV-om, te se čeka finalizacija dogovora. Prasad farmska danas su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, prasad mi8ni farma nuđena su po ceni od 231-240din/kg+PDV a prasad iz otkupa nude se po ceni od 185-190din/kg+PDV, uz smanjene ponude na terenu po količinama, uz saznanja da je prisutno u severnobačkom okrugu virusno oboljenje kod ovih kategorija.

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas aktivna ponuda bikova Simental na domećem tržištu po ceni od  250-255din/kg+PDV, a ponuda tovnih svinja farmskih, mini farmskih i otkupa se svodi na isti nivo cene od 130-135din/kg+PDV, zbog smanjene ponude na terenu, a prerađivači kako nas saradnici obaveštavaju plaćaju od 125-130din/kg sa PDV-om za sve kategorije svinja.