Osvrt na tržište za 30.01.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.01.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.01.2020. - žitarice i uljarice. Zbog čega trgovanje pšenicom izostaje, iako je ponuda i potražnja ujednačena? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako nestašica prasadi utiče na njihovu cenu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 28.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koliko će nestašica prasadi uticati na trend cene u narednom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 27.01.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.01.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.01.2020. - žitarice i uljarice. Po kojim se cenama nudila pšenica na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 27.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakva je cena stoke na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - stočno brašno. Po kojim cenama se trgovalo stočnim brašnom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - pšenica. Koliko povećana tražnja za stočnom pšenicom utiče na rast cene na terenu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - kukuruz. Na kojim paritetima je najveća tražnja za kukuruzom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 20.01.-24.01.2020. - suncokretova sačma. Kakav je trend kretanja cene suncokretove sačme na milanskoj berzi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.