Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - sojina sačma. U nedelji između 17.06. i 21.06.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,5-43 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.06.-21.06.2019. - stoka. U nedelji za nama je primetan pad cene stoke u svim kategorijama. Kada su bikovi u pitanju, veliki uzrok za pad cene je neuspeo Javni poziv za interventni otkup od strane Robnih rezervi. Uslovi Javnog poziva nikako nisu išli na ruku farmerima, pa se jednostavno nisu prijavili u određenom roku. Kako su bikovi već spremni za prodaju, farmeri su prodavali robu na terenu nakupcima I klaničarima, po cenama koje su oni bili spremni da plate. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 200-218 din/kg+PDV, a bikovi Simentalci po cenama od 218-235 din/kg+PDV. Očekuje se da će biti raspisan novi Javni poziv za interventni otkup bikova, ali niko sa sigurnošću ne može reći kada.

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 208 din/kg+PDV. Bikovi Simental su se nudili po cni od 230-235 din/kg+PDV. Takođe, u ponudi smo imali i prasad mini farma po ceni od 259 din/kg+PDV kao i tovne svinje farmske po ceni od 170 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Mala potražnja i interesovanje za sojinu sačmu zastupljeno je i dalje. Ponuđači prijavljuju male obime trgovanja i upita za nabavku ove komponente. Od ponuda danas smo beležili sojinu sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, dok se sačma u Somboru nudila po ceni od 42,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. I danas u ponudi suncokretova sačma u Zrenjaninu i vitalu. Cene su i dalje nepromenjene, ponušene cene su od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za suncokretovu sačmu u Vrbasu, 8t, sa odloženim plaćanjem po ceni od 25,1 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Nedelju počinjemo sa vrlo malim ponudama za sačme. Obzirom da je u u četvrtak kasno popodne promenjena i zvanična cena sojine sačme Bečej i Šid , nova proizvođačka cena sojine sačme sada je 45 din/kg+PDV što je znatno uticalo na ponudu, u cenovnom ako i u operativnom smislu. Kako saznajemo na terenu cena sojine sačme kreće se u rasponu od 42,5-43 din/kg+PDV, mada se niko od ponušača za danas nije izjašnjavao sa konkretnom ponudom, uglavnom prilikom ponude ostavljaju sebi prostora da pregovaraju oko cene.

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV. Čini se da je suncokretova sačma bila u drugom planu i da je bilo slabo interesovanja za nju. Primetno je da je cena sojine i suncokretove sačme na berzi Milano beležio trend pada.

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - sojina sačma. U nedelji između 10.06. i 14.06.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41,8-45 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se u ovoj nedelji po ceni od 45 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 41,8-45 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu se tokom ove nedelje nudila se u zavisnosti od procenta proteina, od ponuda beležimo sojinu sačmu sa 44,46 i 48% proteina bez jasno definisanih cena u ponudi. Sojina sačma u Velikom Gradištu tokom nedelje nudila se po ceni od 42,3-42,5din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili realizacije za sojinu sačmu i to 25t sojine sačme iz Velikog Gradišta po ceni od 43 din/kg+PDV fca istovareno kupac. Pred kraj nedelje beležimo promenu zvanične cene sojine sačme Bečej i Šid i to na cenu od 45 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi beležili smo trend rasta za sojinom sačmom. Mala ponuda i dogovor oko cena u trgovanju protezao se tokom cele nedelje. Posle objave nove zvanične cene, ostavilo je trgovačke firme u neznanju kako da se dalje postave prema svojim dobavljačima. Nije još jasno definisana cena koja bi bila realna trgovačka, kažu ponuđači mora da prođe neko vreme da bi se to izdefinisalo.

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - stočno brašno. Tokom ove nedelje nije bilo trgovanja stočnim pšeničnim brašnom. Ponuđači su izlazili sa svojim ponudama, ali tražnja je bila manja u odnosu na prethodnu nedelju, pa samim tim nismo beležili značajne promene u ceni stočnog pšeničnog brašna. Ponude su se kretale u rasponu od 16-17 din/kg+PDV. Stočno pšenično brašno rinfuz se nudilo po cenama od 16-16,5 din/kg+PDV.