Osvrt na tržište za 19.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama se nude sačme pred novu žetvu suncokreta i soje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - stočno brašno. Kakav je bio trend cene stočnog brašna u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - suncokretova sačma. Koliko je interesovanje za suncokretovom sačmom u nedelji iza nas? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - sojina sačma. Kako se kreće cena sojine sačme pred novi rod soje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - stoka. Kako pojava afričke svinjske kuge utiče na cenu tovljenika? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako pojava afričke svinjske kuge utiče na ponudu i cenu tovljenika na tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 14.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako se kretala cena tovljenika na današnjem tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 13.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama su se danas nudili tovljenici? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakva je tendecija cena stoje na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.