Osvrt na tržište za 11.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojoj ceni su oglašavana prasad sa farmi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.06.2020. - žitarice i uljarice. Kada se može očekivati početak žetve novog roda ječma? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Veterinari popisuju brojno stanje životinja

Veterinari popisuju brojno stanje životinja

Veterinari popisuju brojno stanje životinja

Osvrt na tržište za 10.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je trend cene tovljenika u oglašenim ponudama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakav je intezitet oglašavanja zrna soje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakav je trend cene pšenice u oglašenim ponudama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako su oglašavane ponude prasadi na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 08.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 08.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakva je situacija na tržištu pšenice pred žetvu novog roda? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 08.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako su oglašavane ponude tovljenika sa farmi na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.