Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 220 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po 230 din/kg+PDV. Jagnjad su se nodila po ceni od 285 din/kg+PDV, a krmače za klanje po ceni od 105 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su postizala cenu i do 240 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po cenama 125-135 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po cenama od 115-125 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas imali smo ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Ponuda za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu izuzetno je mala i malo ko želi da se oglašava sa konkretnom ponudom kada je konkretno ova sačma u pitanju, jer je kako kažu mala količina na raspolaganju za utovar tokom ove nedelje i cena je promenljiva. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stočno brašno. Tokom ove nedelje ovu komponentu za stočnu hranu pratimo samo kroz cene u ponudi koja je na prošlonedeljnom nivou, i kreće se od 13-14 din/kg+PDV. Međutim, na terenu se govori i o cenama od 12,5-12,8 din/kg+PDV. Ponuda je dobra i nema problema u isporuci i snabdevanju ovom robom.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 23-24 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 23-23,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 23-24 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Mala ponuda suncokretove sačme pratila nas je kroz celu nedelju. Cena ove komponente bila je nestabilna. Ponuđači su povlačili ponude usled nesigurnosti vezano za cenu i operativnost robe i odlagali konkretne ponude za sledeću nedelju. Ove nedelje kao i tokom prethodne beležimo porast cene suncokretove sačme. Kako saznajemo na terenu takav trend nastaviće se i u narednoj nedelji kada se očekuje da cena bude 24 din/kg+PDV, a možda i preko te cene.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 25.03. i 29.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43-43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa 44%proteina tokom ove nedelje nudila se po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV, sojina sačma sa 46.5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, sačma sa 48%proteina nudila se po ceni od 47-48 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi beležimo pad cene sojine sačme tokom ove nedelje. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma u Obrenovcu po ceni od 43 din/kg+PDV. Ponuda za ovu komponentu i dalje je velika, ponude sojine sačme imali smo tokom nedelje iz više fabrika. Interesovanje za sojinom sačmom i dalje je malo kao i u predhodnom periodu.

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - stoka. U nedelji za nama je cena Holštajn bikova stagnirala, pa su se i dalje nudili po cenama od 220-230 din/kg+PDV, dok je kod Simentalaca cena imala opadajući trend, pa su se nudili po cenama od 245-255 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po ceni od 285 din/kg+PDV, dok su se krmače nudile po ceni od 105 din/kg+PDV, što je za 12 din/kg manje nego prošle nedelje. Prasad i dalje drže cenu koju su imala prethodnih nedelja, pa su se tako farmska prasad nudila po cenama od 250-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 250-260 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa nudila po cenama od 222-240 din/kg+PDV. Kod tovljenika je primetan pad cene iz nedelje u nedelju. Tovljenici  sa farmi su se nudili po cenema od 126-135 din/kg+PDV, sa mini farmi po cenama od 115-130 din/kg+PDV, dok su se tovne svinje iz otkupa nudile po cenama od 115-125 din/kg+PDV. Do kada će trajati ovakav trend cena tovljenika, videćemo u periodu pred nama.

Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali farmske svinje po ceni od 135 din/kg+PDV i svinje sa mini farmi po ceni od 130 din/kg+PDV. Uprkos nastojanju farmera da postignu više cene, ipak nije beleženo trgovanje po najvišim cenama u ponudi, koje su u ovom momentu manje od proizvodne, koja u ovom momentu iznosi 140 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Velika ponuda sojine sačme i dalje je prisutna na tržištu. Od sojinih sačmi i danas u ponudi sačma u Obrenovcu sa 44% proteina po ceni od 43 din/kg+PDV, obogaćena sojina sačma sa 46,5%proteina nudila se po ceni od 46,5 din/kg+PDV, dok se sačma sa 48%proteina u Obrenovcu nudila po ceni od 47 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu i dalje nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Od prijavljenih trgovanja imali smo 25t sojine sačme u Obrenovcu i to po ceni od 43 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika je i dalje u padu, pa su se farmske svinje danas nudile po ceni od 126-135 din/kg+PDV, svinje sa mini farmi po ceni od 125-130 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 115-125 din/kg+PDV. Prasad farmska su se nudla po ceni od 280 din/kg+PDV, dok su se jagnjad nudila po ceni od 285 din/kg+PDV.