Osvrt na tržište za 03.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako su oglašavane ponude tovljenika sa farmi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 03.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.06.2020. - žitarice i uljarice. Kada će se znati uslovi za novi rod ječma i pšenice? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Očekuje nas solidna žetva pšenice

Očekuje nas solidna žetva pšenice

Očekuje nas solidna žetva pšenice

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakvi su bili oglasi ponude stoke na današnji dan? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice. Kako su oglašavane ponude kukuruza? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. U kojim uljarama ima operativne sojine sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakva je ponuda kukuruza na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative. Kakve subvencije mogu očekivati stočari i ratari? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.