Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stočno brašno. Ukoliko ovu komponentu pratimo kroz cene u ponudi, za ovu nedelju možemo reći da se beležio pad cene pšeničnog stočnog brašna. Međutim, dosta proizvođača nije spuštalo cene ove robe, pa je raspon cena prilično širok. Prijavljenog trgovanja od strane saradnika nije bilo, ali kako saznajemo na terenu, nema zastoja u isporukama, a cena koja se postiže u trgovanju zavisi od više faktora.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 22,4-23 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 22,4-22,8 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,6-23 din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22,5-22,8 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22,4 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi beležimo tendenciju pada cene suncokretove sačme kao i u prethodnom periodu. Početkom nedelje poneko vozilo suncokretove sačme moglo se naći po prošlonedeljnim cenama, tokom nedelje, cena suncokretove sačme je rasla i smanjivala se ponuda kao i operativnost robe. Cena sačme tokom nedelje povećavala se.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 18.03. i 22.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-43,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,2-43,4 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Vitalu po ceni od 43,4-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu i tokom ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi beležimo trend porasta cene sojine sačme. Takođe, i na čikaškoj berzi berzi beležimo porast cene sojine sačme tokom ove nedelje. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Interesovanje za sojinom sačmom izuzetno je malo u ovoj kao i u prethodnim nedeljama. Ponuda za ovu komponentu i dalje je velika. Operativne sačme ima gotovo u svim fabrikama. Cena na domaćem tržištu je promenljiva u zavisnosti od broja ponuda i opertavnosti robe kao i potreba kupaca.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - stoka. Ove nedelje smo u ponudi imali bikove Holštajn, po ceni od 220 - 241 din/kg+PDv, dok su se bikovi simentalske rase nudili po cenama od 250-255 din/kg+PDV. Takođe smo u ponudi imali telad simentalske rase za dalji  tov, po ceni od 460 din/kg+PDV,, a tovna junad Holštajn su se nudila po ceni od 230 din/kg+PDV. U ponudi su se pojavila i jagnjad, po ceni od 285 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 150 din/kg+PDV i krmače za klanje, po ceni od 117 din/kg+PDV. Cena prasadi i dalje ima tendenciju rasta, pa su se farmska prasad nudila po cenama od 280-290 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenema od 213-220 din/kg+PDV, a prasad sa mini farme po cenama od 232-260 din/kg+PDV. Kada su svinje u pitanju, cena i dalje stagnira, pa su se farmske svinje nudile po cenama od 126-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po cenama od 120-130 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po cenama od 125-130 din/kg+PDV. Prema izveštaju uvoza Uprave carina za februar mesec, uvezeno je 650t živih svinja, ukupne vrednosti od 900.000€, a mesa raznih kategorija 2.000t, ukupne vrednosti 4.000.000€. Asocijacija tovljača Srema i Mačve je zatražila od Vlade da potpuno zabrani uvoz i provoz mesa i žive stoke, kako bi zaštitila domaće farmere, jer je EU povećala subvencije zbog opasnosti i štete od afričke kuge.

Osvrt na tržište za 21.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. U današnjoj ponudi smo imali jagnjad, po ceni od 285 din/kg+PDV, kao i krave za klanje, po ceni od 150 din/kg+PDV. Prasad sa mini farme su se nudila po ceni od 245-260 din/kg+PDV. Farmske svinje su se nudile po ceni od 135 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 127 din/kg+PDV. Muška telad za dalji tov, simentalske rase, su se nudila po 460 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka.

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.6din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.5-22.7din/kg+PDV, dok se sačma Dijamant sa lagera u Kuli danas nudila po ceni od 22din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 22.3-23din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 22.3-22.4din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.6-23din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nuđena je po ceni od 22.8din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.7din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Na milanskoj berzi beležimo tendenciju pada cene suncokretove sačme kao i u prethodnom periodu. Kako saznajemo na terenu, tokom nedelje radila se sačma u Zrenjaninu po ceni od 22.5din/kg+PDV. U Zrenjaninu trenutno nema operativne robe. Ponuđači su pred sam kraj nedelje podigli cene suncokretove sačme usled nedostatka ponude sačme u Zrenjaninu, čak su i povlačili ponude odlagali prodaju za sledeću nedelju u nadi da će cena biti veća.

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - sojina sačma. U nedelji između 11.03. i 15.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-44.5din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43.3-44din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43.2-44.5din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43.3-43.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Vitalu po ceni od 43-43.5din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu i tokom ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43.5din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na milanskoj berzi beležimo trend pada cene sojine sačme kao i tokom prethodne dve nedelje. I tokom ove nedelje ko i u predhodnom poreodu povećana je ponuda sojine sačme, interesovanje za kupovinom je malo. Kupci se nadaju nižim cenama ove komponente zbog pada cene sojinog zrna u predhodne dve nedelje.