Osvrt na tržište za 16.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - subvencije i regulative. Kakve su nove izmene u raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 09.12.-13.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 09.12.-13.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 09.12.-13.12.2019. - subvencije i regulative. Koje su sve mere preduzete za iskorenjivanje klasične kuge svinja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.12.2019. - subvencije i regulative. Kakvu sve ekonomsku podršku mogu imati žene u biznisu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.12.2019. - subvencije i regulative . Koje organizacije su ovlašćene za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2020. godinu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.- 06.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.- 06.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 02.12.- 06.12.2019. - subvencije i regulative. Kakva je bila nedelja za nama po pitanju subvencija i regulativa? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 25.11.-29.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 25.11.-29.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 25.11.-29.11.2019. - subvencije i regulative. Kakvi su uslovi za IPARD Meru 3? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 27.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.11.2019. - subvencije i regulative. Koji su uslovi za IPARD meru 3 po novom Javnom pozivu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.11.2019. - subvencije i regulative. Kakve subvencije mogu koristiti zanatlije koje se bave starim zanatima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.11.2019. - subvencije i regulative. Kada možemo očekivati raspisivanje Javnog poziva za IPARD meru 3? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.