Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 15.07.-19.07.2019. - subvencije i regulative. Koji su javni pozivi izašli u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.07.2019. - subvencije i regulative. Koje podsticaje možete ostvariti kod Uprave za agrarna plaćanja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.07.2019. - subvencije i regulative. Koje su novine na današnji dan, kada su subvencije i regulative u pitanju? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.07.-12.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.07.-12.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.07.-12.07.2019. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. Koje su novine kada je poljopirvreda u pitanju? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - subvencije i regulative . Republika Srbija-Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Regionalna razvojna agencija Bačka doo Novi Sad o dodeli bespovratnih sredstava, kojim se odobrava sufinasiranje projekta „Regionalni brend Bačke – Brend Bačke 4“ Direktor, donosi odluku o objavljivanju: KONKURSA ZA DODELU PRAVA NA KORIŠĆENJE OZNAKE BRENDA BAČKE

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - subvencije i regulative. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment - UNEP), poziva sve zainteresovane strane da dostave projektne ideje od značaja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove na nacionalnom nivou za čiju realizaciju su potrebna sredstva Zelenog klimatskog fonda.

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - subvencije i regulative. Danas je bilo više pravilnika i poziva od strane kako Ministarstva poljoprivrede, tako i Pokrajinskog sekretarijata.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative. U nedelji za nama je Grad Novi Sad bio prilično aktivan sa svojim javnim pozivima. Kraj nedelje je obeležio Javni poziv od strane Republičkih robnih rezervi za kupovinu merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative. Grad Novi Sad raspisao je JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI