Osvrt na tržište za 25.06.2020.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.06.2020.-subvencije i regulative

Konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva,plodova,višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2020.godini.Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja,poljoprivrede.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.06.2020.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.06.2020.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.06.2020.-subvencije i regulative,Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 15.06.-19.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 15.06.-19.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 15.06.-19.06.2020. - subvencije i regulative. Kakav je Konkurs objavila Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.06.2020. - subvencije i regulative. Na koje oblasti se odnose novi pravilnici? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 16.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 16.06.2020. - subvencije i regulative. Koje inovacije su podržane novim javnim pozivom Fonda za inovacionu delatnost? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - subvencije i regulative. Kada se kreće sa primenom Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - subvencije i regulative. Koji su sve prihvatljivi troškovi u IPARD meri 7? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Veterinari popisuju brojno stanje životinja

Veterinari popisuju brojno stanje životinja

Veterinari popisuju brojno stanje životinja

Osvrt na tržište na tržište za 10.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište na tržište za 10.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište na tržište za 10.06.2020. - subvencije i regulative. Kakav poziv su raspisale Republičke robne rezerve? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.