Osvrt na tržište za 19.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.11.2019. - subvencije i regulative. Kakvih izmena ima kada su subvencije za preciznu poljoprivredu u pitanju? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 12.11.-15.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 12.11.-15.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 12.11.-15.11.2019. - subvencije i regulative. Kakve mogućnosti imaju ženska udruženja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 13.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 13.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 13.11.2019. - subvencije i regulative. Kakve mogućnosti imaju ženska udruženja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - subvencije i regulative. Po kojoj ceni Republičke robne rezerve otkupljuju merkantilni kukuruz? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - subvencije i regulative. Koje su sve promene bile u pravilnicima u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 07.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.11.2019. - subvencije i regulative. Koje sve mere treba preuzeti na farmama radi sprečavanja širenja i dalje prevencije Afričke kuge svinja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - subvencije i regulative. Koje zadruge su dobile bespovratne subvencije za preciznu poljoprivredu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - subvencije i regulative. Kakve mere je preduzela pokrajina u borbi protiv požara? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 04.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 04.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 04.11.2019. - subvencije i regulative. Koje sve mogućnosti imamo ukoliko koristimo subvencije u poljoprivredi i privredi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.