Osvrt na tržište za 10.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.07.2019. - subvencije i regulative . Republika Srbija-Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Regionalna razvojna agencija Bačka doo Novi Sad o dodeli bespovratnih sredstava, kojim se odobrava sufinasiranje projekta „Regionalni brend Bačke – Brend Bačke 4“ Direktor, donosi odluku o objavljivanju: KONKURSA ZA DODELU PRAVA NA KORIŠĆENJE OZNAKE BRENDA BAČKE

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.07.2019. - subvencije i regulative. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment - UNEP), poziva sve zainteresovane strane da dostave projektne ideje od značaja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove na nacionalnom nivou za čiju realizaciju su potrebna sredstva Zelenog klimatskog fonda.

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.07.2019. - subvencije i regulative. Danas je bilo više pravilnika i poziva od strane kako Ministarstva poljoprivrede, tako i Pokrajinskog sekretarijata.

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.07.-05.07.2019. - subvencije i regulative. U nedelji za nama je Grad Novi Sad bio prilično aktivan sa svojim javnim pozivima. Kraj nedelje je obeležio Javni poziv od strane Republičkih robnih rezervi za kupovinu merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.07.2019. - subvencije i regulative. Grad Novi Sad raspisao je JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 24.06.-28.06.2019.-subvencije i regulative.U nedelji između 24.06.-28.06.2019.  doneta su dva pravilnika. Takođe, ove nedelje  Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministar zdravlja donose PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA DAVANJA U ZAKUP I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Osvrt na tržište za 28.06.2019.-subvencije i  regulative

Osvrt na tržište za 28.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 28.06.2019.-subvencije i regulative.Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.06.2019.-subvencije i regulative. Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na hranu za životinje u sopstvenom domaćinstvu koja je namenjena za: 1) životinje koje se koriste za proizvodnju hrane za potrebe sopstvenog domaćinstva; 2) životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane.

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.06.2019.-subvencije i regulative. U pravilniku o postupku davanja u zakup i na korišćenje zemljišta u državnoj svojini menja se član 2, tačka 2, ako domaće životinje nisu u sistemu umatičenja zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora kojim je utvrđen broj uslovnih grla koja se obračunavaju na osnovu zatečenog stanja i isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja, a najviše do kapaciteta objekta za držanje tih životinja;ˮ.