Osvrt na tržište za 15.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.04.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za za privredu i turizam je raspisao 4 konkursa

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. Sam kraj nedelje je obeležio Javi poziv Direkcije za robne rezerve je raspisala za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu 5445t kukuruza za tovnu stoku.

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - sojina sačma. U nedelji za nama od  08.04.-12.04.2019.  preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 42,6-48 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 42,6-42,8 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 42,6-43 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 42.6-44 din/kg+PDV, a ove nedelje je došlo i do operativnih ponuda sojine sačme u Velikom Gradištu, po ceni od 42,9-43 din/kg+PDV.  Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu sa 44%proteina tokom ove nedelje nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV,  sa 46,5% proteina nudila se po ceni od 46 din/kg+PDV, a sa 48% proteina se nudila po ceni od 48 din/kg+PDV. Ove nedelje kako saznajemo od naših saradnika je bilo manje trgovanje po količinama sojine sačme i trgovanje se obavljalo , kako javljaju sa terena  u Bečeju i Vrbasu  po ceni od 42,6-42,7 din/kg+PDV, na početku nedelje. Tokom nedelje beležimo blaži rast cene za sojinu sačmu u Zrenjaninu, usled manjih operativnih količina, a kupci se nadaju u sledećoj nedelji da će se stanje količina i cena stabilizovati.

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - subvencije i regulative. Razvojna agencija Srbije je raspisala dva javna poziva

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.04.2019. - subvencije i regulative. Danas je NLB Banka raspisala VIII NLB ORGANIC KONKURS. Projekti se mogu dostaviti do 20.05.2019. godine

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 01.04.-05.04.2019. - subvencije i regulative. U nedelji za nama je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo dosta pravilnika i uredbi.

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 04.04.2019. - subvencije i regulative. Danas su izašla dva Pravilnika od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i odnose se na prehrambenu industriju

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 02.04.2019. - subvencije i regulative. Danas je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo tri izmene pravilnika

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 25.03.-29.03.2019. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično dinamična, svakog dana je bilo novih konkurs i informacija.