Osvrt na tržište za 27.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.03.2019. - subvencije i regulative. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE

Osvrt na tržište za 26.03.2019. -  subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.03.2019. - subvencije i regulative. Vlada je donela Zakone koji se odnose na bezbednost hrane i bezbednost proizvodnje bilja. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Osvrt na tržište za 25.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.03.2019. - subvencije i regulative. POKRAJINSKI Sekretarijat za poljoprivredu je raspisao pet konkursa: 1. Za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima; 2. Za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije;  3. Za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju; 4. Za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih; 5. Za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta.

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju.  18.03.2019. -  Garancijski fond AP Vojvodine je raspisao dva nova konkursa: 1. KONKURS za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme 2. Konkurs za davanje garancija za IPARD podsticaje - finansiranje investicija u poljoprivredi. 20.03.2019.  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je danas raspisao dva konkursa:  - KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNJE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLJOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME - KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI.

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.03.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je danas raspisao dva konkursa.

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.03.2019. - subvencije i regulative. Garancijski fond AP Vojvodine je raspisao dva nova konkursa: 1.  KONKURS za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - subvencije i regulative . Republika Srbija RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE. Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu.  

Privredna komora Vojvodine uz logističku podršku InfoTim Logistike organizovala je tematski skup FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE UZ PODRŠKU DRŽAVE U 2019.

Privredna komora Vojvodine uz logističku podršku InfoTim Logistike organizovala je tematski skup FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE UZ PODRŠKU DRŽAVE U 2019.

Privredna komora Vojvodine uz logističku podršku InfoTim Logistike organizovala je tematski skup FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE UZ PODRŠKU DRŽAVE U 2019.

Konsultantska firma IPARD PROJECT TEAM DOO Novi Sad sa firmom DATRA DOO iz Sofije bila je inicijator i organizator događaja Izazovi i mogućnosti prilagođavanja u prehrambenoj industriji Republike Srbije prema svetskim trendovima i tradicijama EU kroz najnoviji tehnološki razvoj, dok je Info Tim Logistika i ovog puta pružio podršku u logističkom delu organizacije skupa.

Konsultantska firma IPARD PROJECT TEAM DOO Novi Sad sa firmom DATRA DOO iz Sofije bila je inicijator i organizator događaja Izazovi i mogućnosti prilagođavanja u prehrambenoj industriji Republike Srbije prema svetskim trendovima i tradicijama EU kroz najnoviji tehnološki razvoj, dok je Info Tim Logistika i ovog puta pružio podršku u logističkom delu organizacije skupa.

Konsultantska firma IPARD PROJECT TEAM DOO Novi Sad sa firmom DATRA DOO iz Sofije bila je inicijator i organizator događaja Izazovi i mogućnosti prilagođavanja u prehrambenoj industriji Republike Srbije prema svetskim trendovima i tradicijama EU kroz najnoviji tehnološki razvoj, dok je Info Tim Logistika i ovog puta pružio podršku u logističkom delu organizacije skupa.