Cene uljane repice u Parizu porasle su za još 2% na maksimum u poslednjih 5 meseci

Namere Evropske komisije da ograniči isporuku ruskih poljoprivrednih proizvoda na tržište EU podržale su cene ne samo pšenice, već i uljane repice.

Majski fjučersi uljane repice na pariskom MATIF-u porasli su juče za 2% na najviši nivo od oktobra 2023. na 457 evra po toni ili 495,3 dolara po toni (+3,1% za nedelju, +10% tokom marta). Avgustovskim fjučersima se i dalje trguje na istom nivou, što ukazuje da tržište ignoriše prognoze o smanjenju žetve.

Stručnjaci agencije Koceral predviđaju da će se, zbog smanjenja setvenih površina, proizvodnja uljane repice u EU i Velikoj Britaniji 2024. godine smanjiti u odnosu na prethodnu godinu za 1,1 do 20,2 miliona tona. Istovremeno, agencija MARS je povećala prognozu prosečnog prinosa semena uljane repice u EU u 2024. godini na 3,25 t/ha, što će zbog obilnih padavina i blage zime premašiti prošlu godinu za 2 odsto.

U tekućoj sezoni, cene uljane repice su dostigle maksimum od 513 €/t u julu, a zatim su pale na 407 €/t u februaru.

Prema procenama Oil Vorld-a, obim prerade uljane repice u EU u prvoj polovini 2023/24 TG! dostigao je rekordnih 12,8 miliona tona i premašio odgovarajuću cifru prošle godine za 0,65 miliona tona. Ali u januaru-junu će se tradicionalno smanjivati i iznositi 11,9-12 miliona tona, s obzirom na smanjenje domaće ponude i male količine uvoza repice iz Kanade i Australije.

Prema podacima Kanadske komisije za žito, u fiskalnoj 2023/24. godini Kanada je do 17. marta izvezla 3,8 miliona tona repice, što je 34% manje nego prošle godine zbog visokih cena nafte.

Nakon cena repice, majski fjučersi na repicu na berzi u Vinipegu su juče porasli za 2,4% na (+2,8% za nedelju, +10,5% za mesec), tako da nisu interesantni za uvoznike iz EU.

Visoke cene nafte podržavaju rast cene repice. Fjučersi na naftu Brent su juče porasli za 1,6% na 86,8 dolara po barelu, preokrenuvši gubitke u protekle tri sesije usred novih napada na ruske rafinerije i povećanih geopolitičkih rizika nakon napada na Crocus Citi Hall.

Prema CFTC-u, veliki špekulanti su povećali svoju neto dugu poziciju u fjučersima i opcijama na sirovu naftu Brent na jednogodišnji maksimum, ograničavajući dalji rast cena u bliskoj budućnosti. Napadi na ruske rafinerije će povećati ponudu sirove nafte na svetskom tržištu i ograničiti snabdevanje benzinom i dizel gorivom unutar Ruske Federacije.

Zbog toga, tržišta treba pripremiti na kolaps cena nafte, kao i uljarica, na pozadini sezonskog povećanja ponude soje i palminog ulja u aprilu i maju.