Info Tim Logistika-Smanjenje carinske dazbine na preradjevine od soje

OBAVEŠTENJE: U Službenom glasniku Republike Srbije broj 115 od 22.12.2017. g objavljena je Odluka Vlade o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu,i na tarifnu oznaku 2304 00 00 00 ( Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani ) iznosi 0% . Odluka stupa na snagu 01.01.2018.g