Javni uvid – Plan za razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji za period 2021-2026. godine

PLAN ZA RAZVOJ ORGANSKE PROIZVODNjE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2021- 2026. GODINE


Plan za razvoj organske proizvodnje (PROP) daje smernice za budući razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji, definisanjem ciljeva i mera čijom realizacijom treba da se stvore uslovi za dugoročan razvoj sektora organske proizvodnje.
Prvi Plan za razvoj organske proizvodnje usvojen je kao integralni deo Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine ( „Službeni glasnik
RS”, broj 60/18). Ovim planom bilo je definisano jedanaest ciljeva. Tokom protekle tri godine neke od mera u okviru definisanih ciljeva su potpuno, delimično ili nisu realizovane (Tabela 5: Procena nivoa dostignutih - realizovanih ciljeva).
Opšti cilj novog plana jeste povećanjenje površina pod organskom proizvodnjom u narednih pet godina. S tim u vezi, sve buduće aktivnosti potrebno je usmeriti ka stvaranju što povoljnijih uslova za bavljenje organskom proizvodnjom.


 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: