Konkurs NLB KomBank Organic za najbolje projekte u organskoj proizvodnji

NLB Banka i Komercijalna banka, članice NLB Grupe, ponovo nagrađuju najbolje projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Povodom značajnog jubileja, 10 godina konkursa, biće nagrađeno čak 10 projekata! 

Ove godine, čak deset najboljih projekata biće nagrađeni sa po 500.000 dinara neto.

Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači koji poseduju:

  • registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
  • sertifikat, ili su  u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Učešće je omogućeno i proizvođačima koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

Projekte možete dostaviti od 13. maja do 31. avgusta 2021. godine i to:
1. elektronskim putem na e-mail adresu organic@nlb.rs 

2.  poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente:

  • kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
  • detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
  • troškove realizacije projekta
  • očekivani rezultati i vremenski okviri realizacije
  • podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu
  • za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji (setrtifikat o organskoj proizvodnji) ili ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz o započetom procesu sertifikacije
  • za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do kraja 2021. godine.

Za sve dodatne informacije pozovite: 011 715 15 22 ili pišite na: organic@nlb.rs 

 

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: