Ministri poljoprivrede Srbije i Slovenije potpisali su Memorandum o saradnji mladih poljoprivrednika Srbije i Slovenije

Ministri poljoprivrede Srbije i Slovenije potpisali su Memorandum o saradnji mladih poljoprivrednika Srbije i Slovenije. To će omogućiti da 2019. godine krenemo sa novim merama u pogledu mladih tom prilikom potpisan je sporazum koji se tiče razmene iskustava u pogledu primene prakse za mlade poljoprivrednike. Tom prilikom potpisan je sporazum koji se tiče razmene iskustava u pogledu primene prakse za mlade poljoprivrednike

Slovenija predstavlja jedan od uzora u čitavoj EU koja je rešila problem finansiranja i funkcionisanja mladih farmera. Srbija je započela svoj projekat podrške mladim poljoprivrednicima pre godinu dana uspostavljanjem grantova za različite poljoprivredne proizvodnje.

Saradnja Srbije i Slovenije obuhvata uspostavljanje radne grupe za mlade poljoprivrednike obe zemlje, pokretanje pilot projekta u Republici Srbiji i savetodavne usluge u pripremi dugoročnog akcionog plana za rad sa mladim poljoprivrednicima u Srbiji.

Pokretanje tog projekta u Srbiji obuhvatilo bi sveobuhvatnu analizu stanja među mladima i u oblasti ruralnog razvoja, proučavanje instrumenata i ekoloških rešenja za organizaciju i rad mladih poljoprivrednika, pomoć u uspostavljanju nacionalne platforme za organizaciju mladih u ruralnim područjima, pomoć u pripremi i sprovođenju pilot projekta i saradnju u uvođenju šema podrške za mlade poljoprivrednike.

U skladu sa ciljevima potpisanog memoranduma o saradnji između Srbije i Slovenije, sprovodiće se obuke, predavanja, savetovanja, razmena informacija i tehničkih podataka, izrada publikacija i dokumenata, stručne obuke, stažiranje i studijska putovanja, zajednička organizacija konferencija, radionica, seminara i predavanja i saradnja stručnih udruženja na međunarodnom nivou.