Osvrt na nedelju ita nas 24.02.-28.02.2020. - stoka

U nedelji za nama nije bilo promena cena stoke u odnosu na prethodnu nedelju. Jedino smo kod prasadi sa farmi beležili veliki raspon cena, 330-400 din/kg+PDV, pri čemu se veće operativne količine dogovaraju za dva do tri meseca unapred. Takođe, prasad po ceni od 400 din/kg+PDV su danske genetike, pa je i to neki faktor kojim ponuđači pravdaju cenu. Prasad sa mini farmi su se nudila po cenama od 260-300 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 250-269 din/kg+PDV.

Tovljenicima je već skoro mesec dana cena stabilna i to pogoduje farmerima. Tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 170-175 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 165-170 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 153-157,5 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i jagnjad, po cenama od 280-300 din/kg+PDV, ovce za klanje, po cenama od 110-150 din/kg+PDV, kao i škart junice crno beli Holštajn po ceni od 160 din/kg+PDV.

Kao i ostale kategorije stoke i bikovi imaju istu cenu kao i prethodne nedelje. Holštajn bikovi su se nudili po cenama od 180-181 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 209-218,5 din/kg+PDV.