Osvrt na nedelju iza na 05.10.-09.10.2020.-stoka

Za ovu nedelju tovne svinje sa farmi su se oglašavale na cenu od 139-140 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 135-138 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130-135 din/kg+PDV. Za ovu nedelju beležili smo jače cene u ponudi, što se i ponuđači nadaju da će od nedelje biti cene u pregovaranju.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250 din/kg+PDV, a ovce za klanje su ponuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 250-280din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 222-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama 200-210 din/kg. Kako saznajemo od naših saradnika, slaba je potražnja za prasadima na terenu. Čeka se razrešenje situacije oko mogućnosti uvoza prasadi za dalji tov.

Ponude bikova Simentalaca oglašene su po cenama od 206-217 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po cenama od 170-199 din/kg+PDV. Na terenu i dalje beležimo veliku ponuda tovnih bikova.