Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-ječam

Što se ječma tiče, tokom nedelje je bilo interesovanja za nabavkom ove merkantile od strane kupaca. Ponude stočnog ječma su sporadične i ponuđači izlaze na tržište sa manjim količinama. Cene po kojima su ponuđači oglašavali svoje ponude su se kretale od 21-22,5 din/kg+PDV, a kako saznajemo dogovoralo se po ceni od 21,3 din/kg+PDV.