Osvrt na nedelju iza nas 01.02.-05.02.2021.-stoka

U toku nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 128-130 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 120-125 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 111-125 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo na terenu je veliki raspon cena za oglašene i dogovorene tovljenike.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 270 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 130-138 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 245-250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 212-231 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 170-200 din/kg+PDV. Još uvek se čeka pad cene, da bi de krenulo u nabavku prasadi za dalji tov.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 200-224 din/kg+PDV, a Simental bikova po ceni od 230-235 din/kg+PDV. Za ovu kategoriju stoke beležimo jače cene u oglašenim cenama i dogovorima.