Osvrt na nedelju iza nas 01.03.-05.03.2021.-stoka

Za ovu nedelju tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 145-155 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 140-145 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 129,63-130 din/kg+PDV. I za ovu nedelju beležimo trend rasta cene i povećane potražnje za tovljenicima.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138,89 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 240-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 220-240 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 195-200 din/kg+PDV. Na terenu je povećana tražnja za prasadima za dalji tov.

Ponuda bikova Holštajn oglašena je po ceni od 217-218 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 228,6-243,43 din/kg+PDV. Oglašena ponuda i cena bikova prati potrebe kupaca za ovu nedelju.