Osvrt na nedelju iza nas 01.10.-05.10.2018. - sojina sačma

U nedelji između 01.10 i 05.10.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 41.9-42.2din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečej po ceni od 41.9-42.2din/kg+PDV. Ponuda za sojinu sačmu domaću rinfuz Šid za ovu nedelju nismo imali, operativna sojina sačma u Šidu očekuje se za desetak dana. Od uvoznih sačmi imali smo ponudu za sojinu sačmu indijsku rinfuz 47.5% proteina po ceni od 42.2-42.8din/kg+PDV. Od sledeće nedelje očekuje se i ponuda za sojinu sačmu uvoznu Bimal, kako saznajemo, ponuđena cene mogla bi biti u rangu ponude za domaću sojinu sačmu. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu Bečej po ceni od 41.9din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu, na samom kraju nedelje imamo prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu uvoznu Bimal po ceni od 41.4din/kg+PDV fca istovareno kupac. Takođe, od prijavljenih realizacija imali smo i informaciju da se na terenu radila indijska sojina sačma uvozna rinfuz po ceni od 42.3din/kg+PDV. U nedelji između 01.10.-05.10.2018. na čikaškoj berzi bilo je više promena cene sojine sačme, prvobitno je cena bila u porastu, zatim je došlo do pada cene da bi cena opet krajem nedelje imala uzlazni trend.

Kretanje cena sojine sačme na stranim berzama možete svakodnevno pratiti na www.infotim.rs/pregled_znacajnijih_svetskih_berzi