Osvrt na nedelju iza nas 01.10.-05.10.2018. - suncokretova sačma

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.5-23.1din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant sa lagera u Zrenjaninu ove nedelje imali smo po ceni od 22.5-22.7din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Vrbasu po ceni od 22.6-22.8din/kg+PDV, takođe ove nedelje beležimo i ponudu za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5din/kg+PDV. Ponude za suncokretovu sačmu u Somboru kretale su se po ceni od 22.8-23.1din/kg+PDV. Tokom ove nedelje nismo imali ponude za suncokretovu sačmu u Šidu. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Vrbas po ceni od 22.5din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu suncokretova sačma Sombor trgovala se po ceni od 22.5din/kg+PDV. Ponuda za suncokretovu sačmu tokom ove nedelje kako i tokom prethodne nedelje bilo je dosta, iz više fabrika, od više ponuđača, cena je tokom nedelje padala usled povećane ponude. Kupci se i dalje nadaju nižim cenama suncokretove sačme.