Osvrt na nedelju iza nas 03.02.-07.02.2020. -stoka

Iako još uvek nije doneta konačna odluka o ponovnoj razmeni junadi za merkantilni kukuruz, bikovi Simentalci su se ove nedelje nudili po višoj ceni nego prethodne, pa im se cena kretala od 200-236 din/kg+PDV. Kod Holštajn bikova nije bilo promene cene, pa su se i ove nedelje nudili po 180-190 din/kg+PDV.

Stiče se utisak da je nestašica prasadi dostigla svoj vrhunac u nedelji za nama, pa su cene imale rastući trend, pri čemu je cena bila viša u odnosu na prošlu nedelju čak i 30din/kg u svim kategorijama. Tako su se prasad sa farmi nudila po cenama od 360-400 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 270-300 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 245-270 din/kg+PDV. Bez obzira na ovako visoke cene, do operativne prasadi je vrlo teško doći, pa se prave dogovori za naredni period, kako farmeri opet ne bi došli u ovako nezavidnu situaciju.

I kod tovljenika je došlo do skoka cene, 4-10 din/kg+PDV, u zavisnosti od kategorije. U nedelji za nama, tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 170-175 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 162,5-165 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 157,5-160 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i ovce za klanje, po cenama od 139-150 din/kg+PDV, kao i jagnjad po ceni od 320 din/kg+PDV.