Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - stoka

Protekle nedelje na tržištu stoke bila je primetna ravnoteža u odnosu ponuda i tražnje, za sve kategorije životinja, pri čemu dominira ponuda tovnih svinja i prasadi. Zabeležen je i dalje blaži rast cena svinja i prasadi, kako u ponudi tako i u realizaciji, dok je cena ponude i realizacije krupne stoke, bikova Simental i Holštajn tokom nedelje za nama bila u padu, usled kako saznajemo sa terena od saradnika, uvoza ovih kategorija iz evropskih zemalja. Cena farmskih svinja u ponudi se kretala od 147-155din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nudile su sepo ceni od 134-150din/kg+PDV, dok su tovne svinje iz otkupa nuđene po ceni od 128-140din/kg+PDV, dok je trgovanje farmskih i mini farmskih svinja u sremskom, severnobačkom i mačvanskom okrugu bilo po ceni od 138.88-150din/kg+PDV, pri čemu je rok plaćanja skraćen na najduže 7 dana ili odmah.

Prasad farmska su nuđena po ceni od 230-240din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 260din sa PDV-om, uz prisutnu tendenciju rasta cena koje se plaćaju na terenu, prasad mini farma su se nudila po ceni od 210-231.4din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 195-215din/kg+PDV. Tokom prošle nedelje primećeni su upiti i tražnje za bikovima Simental, koji su se nudili u intervalu cena od 255-273din/kg+PDV, bikovi Holštajn nuđeni su po ceni od 222-241din/kg+PDV, dok su mesare u rasinskom, južnobačkom i sremskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 237.3din/kg sa PDV-om, bikove Holštajn su plaćale 220din/kg sa PDV-om. Ponuda jagnjadi se kretala od 250-260din/kg+PDV, ovce za klanje nudile su se po ceni od 111.11-115din/kg+PDV.

Ministarstvo poljoprivrede ove nedelje je ugovorilo u Ankari da se dosadašnja kvota od 5.000 tona za izvoz goveđeg mesa u Tursku poveća za 40 odsto. Obzirom da je  kvota od 5.000 tona za izvoz govedine u Tursku ispunjena  za četiri meseca, uvećana kvota omogućiće da se vrednost izvoza mesa u Tursku poveća sa trenutnih 25 na gotovo 35 mil EUR.