Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz

I ova nedelja je protekla u očekivanju da se cena kukuruza "prelomi". Ponude su išle od 16.2-16.8din/kg+PDV, dok se trgovalo u opsegu od 16.2-16.3din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz. Na paritetu Srema smo imali prijavljeno trgovanje za veštački suv kukuruz po ceni od 16.15din/kg+PDV.

Kako se nedelja bližila kraju, cena po lukama se smanjivala, pa je sa 16.5din/kg+PDV pala na 16.3din/kg+PDV fca luka, mada  dogovori nisu postizani ni po toj ceni. 

Krajem nedelje, tačnije u petak, kupci su se izjašnjavali da bi platili ispod 16din/kg+PDV fca utovareno. Cene koje su pominjali bile su 15.7-15.8din/kg+PDV, ali nema prijavljenih trgovanja po tim cenama. 

I u luci Konstanca je primetan pad cene kukuruza kako se nedelja primicala kraju, kao i na čikaškoj berzi.