Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Protekla nedelja na tržištu stoke bila je dinamična, aktivnija je bila ponuda u odnosu na tražnju. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 120.26-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 129-130din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 130din/kg+PDV, s početka nedelje, da bi prema kraju nedelje usledio porast cena na terenu u ponudi i u trgovanju, jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju.

Prasad farmska su nuđena po ceni od 230-280din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 255din/kg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 220-240.47din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 180-190din/kg+PDV, a po izveštajima sa terena trgovanje se dogovaralo za prasad farma i mini farma po ceni od 240-250din/kg+PDV, na svim paritetima uz vidljivu smanjenu tražnju. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 247-258din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 200-223.78din/kg+PDV, dok su mesare u južnobačkom i mačvanskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245-255din/kg sa PDV-om, na odloženo plaćanje do 20 dana. Oslabljena je ponuda jagnjadi na domaćem tržištu po količinama a nivo cene u ponudi je uglavnom ujednačen tokom ove nedeje na svim paritetima, od 277.77-285din/kg+PDV.