Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - suncokretova sačma

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.4-22.7din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.4-22.6din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nuđena je tokom ove nedelje po ceni od 22.7din/kg+PDV. Takođe, u ponudi se tokom ove nedelje našla suncokretova sačma sa 40%proteina u Šidu po ceni od 32.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu nedelja je završena sa realizacijom suncokretove sačme u Zrenjaninu o ceni od 22.3din/kg+PDV. Na milanskoj berzi tokom nedelje zabeležen je porast cene suncokretove sačme.